Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Tabel 3.6: de 3

Tabel 3.6: de 3 belangrijkste redenen van afkeuring in 2005. Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schaap 1 Afwijkend uitzicht Afwijkend uitzicht Gestorven dieren Gestorven dieren Gestorven dieren 2 septicaemie, pyemie 3 doorsijpeling Totaal slachtingen Goedkeuringen koliek, baarmoeder-, darm-, borstklier-, of buikvliesontsteking die aanleiding hebben gegeven tot een noodslachting septicaemie, pyemie en gestorven dieren septicaemie, pyemie septicaemie, pyemie koliek, baarmoeder-, darm-, borstklier-, of buikvliesontsteking die aanleiding hebben gegeven tot een noodslachting Afwijkend uitzicht Afwijkend uitzicht Afwijkend uitzicht In onderstaande tabel is het aantal in 2005 geslachte dieren weergegeven, met het aandeel voor consumptie goedgekeurde karkassen. Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schaap Geit 523.795 313.115 10.861.234 11.542 112.771 2.585 Normale slachtingen 519.746 311.542 10.835.998 11.483 112.656 2.578 Noodslachtingen 2.532 905 26 20 0 0 Totaal Afkeuringen 522.278 99,7 % 312.447 99,8 % 10.836.024 99,8 % 11.503 99,7 % 112.656 99,9 % Normale slachtingen 1.090 512 23.670 26 113 7 Noodslachtingen 427 156 1.540 13 2 0 Totaal 1.517 0,3 % 668 0,2 % 25.210 0,2 % 39 0,3 % 115 0,1 % Controleactiviteiten 73 2.578 99,7 % 7 0,3 %

Activiteitenverslag 74 Aantal particuliere slachtingen Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de behoeften van de eigenaar en zijn huisgezin. Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor zijn huisgezin). De thuisslachting is niet toegelaten voor runderen. Dit verklaart wellicht het relatief grote aandeel runderen dat als particuliere slachting wordt aangeboden in het slachthuis: 3,8% van het totaal aantal slachtingen in 2005. Het aantal particuliere slachtingen van runderen, kalveren en varkens is de laatste jaren sterk verminderd. Tabel 3.7: totaal aantal particuliere slachtingen in 2005. Runderen Kalveren Varkens Eenhoevigen Schapen Geiten 19.884 2.207 1.195 166 2.414 23 1.3.2.2. Controle traceerbaarheid rundvlees : DNA-testen In het kader van BSE, dient de identi catie van rundvlees te worden gegarandeerd vanaf de slachting tot en met het stadium van de detailhandel. Ter controle hiervan werden in 2005 350 monsters genomen van rundvlees voor DNA-analyse in uitsnijderijen en slagerijen, in totaal werden 30 non-conformiteiten vastgesteld. Voor deze controle wordt bemonsterd, enerzijds vers rundvlees afkomstig van één rund in uitsnijderijen en slagerijen, en anderzijds een monster van het oor waarop het identi catienummer wordt vermeld (het oornummer van het rund). Het DNA van het rundvlees wordt vergeleken met het DNA van het runderoor. In geval van niet-vereenstemming, wordt een onderzoek ingesteld om de oorzaak hiervan te achterhalen en dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv