Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Totaal slachtingen

Totaal slachtingen 1.3.2.3. Bacteriologische onderzoeken Het bacteriologisch onderzoek heeft als doel te bepalen of er een algemene verspreiding is van bacteriën in het karkas, met als gevolg besmetting van het vlees. Bij een positief bacteriologisch onderzoek, en dus ongunstig resultaat, worden het karkas en het bijhorende slachtafval afgekeurd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de o ciële dierenarts symptomen of letsels vaststelt die wijzen op bacteriologische aandoeningen. Bij noodslachtingen is het bacteriologisch onderzoek steeds verplicht. Tabel 3.8: resultaten bacteriologisch onderzoek in 2005. Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schapen Totaal 3.434 1.037 229 38 1 Positief 144 27 10 2 1 Normale slachtingen Totaal 698 90 229 7 0 Positief 46 1 10 0 0 Noodslachtingen Totaal 2.736 947 0 31 1 Positief 98 26 0 2 1 Controleactiviteiten 75

Activiteitenverslag 76 Totaal slachtingen 1.3.2.4. Residuen en contaminanten bij slachtdieren 1.3.2.4.1. Niertest : onderzoeken op stoff en met kiemgroeiremmende werking Met behulp van een niertest wordt onderzocht of er kiemgroeiremmende sto en (antibiotica of andere chemotherapeutica) aanwezig zijn die het vlees kunnen hebben besmetten. Bij een positief, en dus ongunstig, resultaat worden het karkas en het bijhorende slachtafval afgekeurd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de o ciële dierenarts een vermoeden heeft van behandeling. Bij noodslachtingen is dit onderzoek steeds verplicht. Als tijdens het organoleptisch onderzoek een reden tot afkeuring wordt vastgesteld, wordt dit onderzoek niet uitgevoerd. Tabel 3.9: resultaten van de niertesten in 2005. Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schapen Totaal 3.425 1.033 658 38 1 Positief 49 9 27 15 0 Normale slachtingen Totaal 696 91 658 7 0 Positief 17 3 27 5 0 Noodslachtingen Totaal 2.729 942 0 31 1 Positief 32 6 0 10 0

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals