Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.3.3.2. Konijnen

1.3.3.2. Konijnen 1.3.3.3. Vrij wild Tabel 3.11: aantal geslachte dieren in 2005 en aandeel ongeschikt verklaard voor consumptie Diersoort Aantal geslacht Aantal afgekeurd Braadkippen 238.102.857 3.118.534 Soepkippen 29.475.483 745.574 Kalkoenen 694.927 9.316 Parelhoenders 96.261 1.297 Duiven 290.334 4.577 Eenden 118.845 582 Ganzen 1.234 12 Piepkuikens 149.841 250 Loopvogels 192 0 Kwartels 80.260 1.884 Fazanten 5.225 64 Patrijzen 3.575 0 Totaal 269.019.034 3.882.090 (1,4 %) In 2005 werden 2.454.277 konijnen geslacht, een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Slechts 0,8% werden afgekeurd. De voornaamste redenen van afkeuring zijn abnormaal uitzicht, algemene verontreiniging en dood voor het slachten. Vrij wild moet aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden. Het onderzoek op trichinen is verplicht bij alle everzwijnen die in een vrij - wildverwerkingsinrichting aangeboden worden. In 2005 werden 759.814 dierenaan verwerkingsinrichtingen afgeleverd. Slechts 1% van deze dieren werd afgekeurd. De voornaamste redenen van afkeuring bij vrij wild zijn: afwijkende kleur, geur, of smaak, bederf en uitgebreide bezoedeling. Controleactiviteiten 79

Activiteitenverslag 80 Tabel 3.12: vrij wild afgeleverd aan verwerkingsinrichtingen en aandeel voor consumptie goedgekeurde dieren Vrij wild Grof vrij wild Klein vrij wild Aantal stuks aangevoerd Aantal stuks goedgekeurd Reeën Everzwijnen Ander tweehoevig wild 1.3.3.4. Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild De monsters werden onder andere onderzocht op de aanwezigheid van residuen van sto en met hormonale werking, van verboden sto en, van beta-agonisten, van antibiotica, van PCB en van dioxines. Monstername van vrij wild heeft hoofdzakelijk tot doel de contaminatie door lood en cadmium te bepalen. De sto en die in niet-conforme monsters werden aangetoond waren coccidiostatica, niet-steroïde ontstekingsremmers en dioxines. Tabel 3.13 : residuen en contaminanten bij pluimvee, konijnen en wild Haarwild Vederwild 3.253 11.277 5.585 42.382 697.317 3.210 11.039 5.476 42.133 690.504 Aantal monsters Aantal niet conform Pluimvee 2.237 5 Konijnen 139 1 Gekweekt wild 106 1 Vrij wild 108 0

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv