Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.3.4. Handel en

1.3.4. Handel en verwerking van vis, schaal- en weekdieren 1.3.4.1. Aanvoer van vis in de Belgische vismijnen In vergelijking met 2004 is de aanvoer van vis in Nieuwpoort gedaald met 50,5 ton, in Oostende gestegen met 920,5 ton en in Zeebrugge gedaald met 1.895 ton. Globaal gezien resulteert dit in een daling van de aanvoer met 1.025 ton in de Belgische havens in vergelijking met 2004. Tabel 3.14: hoeveelheid aangevoerde en afgekeurde vis in 2005 Aanvoer Afgekeurd Vismijn Nieuwpoort 226.392 kg 0 kg Vismijn Oostende 9.577.465 kg 4.673 kg Vismijn Zeebrugge 11.893.820 kg 3.142 kg Totaal 21.697.677 kg 7.815 kg In 2005 werd 0,04 % van de aangevoerde vis afgekeurd. De voornaamste reden van afkeuring zijn onvoldoende versheid en bederf. Het gaat om een vermindering in vergelijking met vorige jaren. Controleactiviteiten 81

Activiteitenverslag 82 1.3.4.2. Mariene Biotoxines Tweekleppige schelpdieren (oesters, mosselen, Sint-Jakobsschelpen) zijn voor hun voedsel afhankelijk van fytoplankton, dat zij uit het water ltreren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren natuurlijke toxines die niet toxisch zijn voor schelpdieren, maar die zich kunnen opstapelen in het dier. Deze toxines zijn bestand tegen het gewone koken. Bij de mens kan na het eten van besmette schelpdieren verlamming (Paralytic Shell sh Poison), diarree (Diarrhetic Shell sh Poison) of geheugenverlies (Amnesic Shell sh Poison) optreden. In 2005 werden 54 analyses uitgevoerd op oesters afkomstig van het productiegebied te Oostende voor onderzoek op mariene biotoxines. Eén monster van oesters genomen in de Spuikom was positief voor de buiklooptoxines (DSP). Er werd onmiddellijk een nieuw monster genomen, dat negatief was. Verdere maatregelen waren niet nodig aangezien er geen gecontamineerde oesters in de handel waren. 1.3.4.3. Residuen en contaminanten in viskwekerijen In zalmkwekerijen en visvijvers werden 225 monsters genomen voor onderzoek op diverse residuen. In 3 van de monsters werd de aanwezigheid van de verboden stof, malachietgroen, aangetoond.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv