Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.3.5. Primaire

1.3.5. Primaire productie van melk 1.3.5.1. Productie en verwerking op de hoeve 1.3.5.1.1. Residuen en contaminanten in rauwe melk Zowel op de hoeve als tijdens het transport neemt het FAVV monsters ter controle van de aanwezigheid van residuen en contaminanten in rauwe melk van koe, geit, ooi en merrie. Er wordt daarbij gezocht naar antibiotica, a atoxines M1, zware metalen, antiparasitaire geneesmiddelen, nitro-imidazolen, NSAID, organofosforpesticiden, dioxines, PCB’s en merker PCB. In 2005 waren slechts 4 op de 1.297 genomen monsters niet-conform. In 1 staal paardenmelk werden residuen van antibiotica aangetro en, in 1 staal koemelk residuen van ivermectine, en bij de gerichte monstername werd in 1 staal een lichte overschrijding van de dioxinenorm vastgesteld, in een ander geval betrof het PCB’s. In de betrokken inrichtingen werd telkens de melk geblokkeerd tot wanneer opnieuw gunstige resultaten bekomen werden. 1.3.5.1.2. Microbiologische analyses van melk en melkproducten in verwerkingsinrichtingen De volgende tabellen geven een globaal overzicht van de microbiologische analyseresultaten in melk en melkproducten op de boerderij in 2005. De indicatorkiemen wijzen op de hygiëne in de inrichtingen voor de productie van melkproducten. De overschrijdingen van het aantal Escherichia coli getuigen van een gebrek aan hygiëne, namelijk bij het melken, of een verontreiniging van het fabricatiemateriaal. Onbevredigend resultaat bij een analyse naar coagulase positieve Staphylococcus heeft aanleiding gegeven tot een onderzoek naar enterotoxines (die gevaarlijk zijn voor de gezondheid). Alle onderzoeken bleken gunstig. Controleactiviteiten 83

Activiteitenverslag 84 Opgespoorde kiem en matrix Totaal kiemgetal Tabel 3.15: Indicatorkiemen in hoevemelk en hoevemelkproducten Aantal monsters Niet-conform Room- en melkijs 40 27,5 % Rauwe melk van geiten 16 - Rauwe melk van schapen 8 12,5 % Rauwe melk van paarden 8 12,5 % Rauwe koemelk 161 25,5 % Coagulase pos. Staphylococcus Yoghurt 116 - Hoeveboter 185 9,2 % Room- en melkijs 40 2,5 % Rauwe melk van geiten 16 - Rauwe melk van schapen 8 25 % Rauwe melk van paarden 8 12,5 % Rauwe koemelk 164 1,8 % Rauwmelkse kaas 141 17,7 % Escherichia coli Yoghurt 116 5,1 % Hoeveboter 185 15,7 % Roomijs 40 - Rauwe koemelk 171 6,5 % Rauwmelkse kaas 141 0,7 % Naast de vermelde resultaten in onderstaande tabel, werd geen Salmonella noch Escherichia coli O157:H7 vastgesteld in de hoeveproducten.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV