Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Opgespoorde kiem en

Opgespoorde kiem en matrix Listeria monocytogenes Tabel 3.16: ziektekiemen in hoevemelk en hoevemelkproducten Aantal monsters 1.3.5.2. Productie en verwerking op de melkerij Onvoldoende Yoghurt 118 4,2 % Hoeveboter 184 6,5 % Room- en melkijs 40 2,5 % Rauwe melk van geiten 16 - Rauwe melk van schapen 7 - Rauwe melk van paarden 8 - Rauwe koemelk 164 3,7 % Rauwmelkse kaas 141 5 % Campilobacter Rauwe koemelk 173 0,6 % Rauwmelkse kaas 141 - Tabel 3.17 geeft een globaal overzicht van de microbiologische analyseresultaten in melk en melkproducten bemonsterd in de verwerkingsinrichtingen van het industriële type in 2005. In het geval van gepasteuriseerde consumptiemelk wordt een verlaging van de resultaten met een score “onvoldoende” waargenomen voor het totaal kiemgetal ten opzichte van 2004 en een zeer duidelijke verhoging van de “aanvaardbare” resultaten. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit product regelmatig werd getest aan het eind van de uiterste consumptiedatum; een vermeerdering van het totaal kiemgetal zou het gevolg kunnen zijn van het niet-naleven van de bewaartemperatuur. De andere resultaten van gepasteuriseerde melk zijn overigens helemaal bevredigend. Er werden geen ziektekiemen vastgesteld in de industriële productie van melk- en melkproducten, behalve een monster van rauwmelkse kaas dat Listeria monocytogenes bevatte. Controleactiviteiten 85

Activiteitenverslag 86 Tabel 3.17 : indicatorkiemen in industriële melk en melkproducten in de industriële productie Opgespoorde kiem en matrix Totaal kiemgetal Aantal monsters Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Gepasteuriseerde consumptiemelk 111 55,9 % 41,4 % 2,7 % Roomijs 51 90,2 % 7,9 % 1,9 % Coagulase pos. Staphylococcus Gepasteuriseerde consumptiemelk 103 99 % 1 % Poedermelk 13 92,3 % - - Rauwmelkse kaas 38 86,9 % 5,2 % 7,9 % Kaas van gepasteuriseerde melk 144 100 % Yoghurt 137 100 % Boter 106 92,7 % 5,5 % 1,8 % Roomijs 51 100 % Escherichia coli Gepasteuriseerde consumptiemelk 103 100 % Rauwmelkse kaas 38 92,1 % 5,3 % 2,6 % Kaas van gepasteuriseerde melk 144 96,5 % 3,5 % Yoghurt 138 100 % Boter 106 100 % Roomijs 51 100 % Listeria monocytogenes blijft een pathogene kiem die voor problemen zorgt bij hoeveproducten, evenals bij industrieel vervaardigde rauwmelkse kaas. De verkregen resultaten wijzen op de aanwezigheid van Listeria monocytogenes in de producten, maar niet op het aantal bacteriën aanwezig in de matrix. In de toekomst zal de telling van bacteriën toelaten om na te gaan of de bacterie in die mate aanwezig is dat ze een gevaar vormt voor de gezondheid van de consument. Ten opzichte van de resultaten van de vorige jaren is er een progressieve verbetering van de bacteriologische kwaliteit van rauwmelkse hoeveboter.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv