Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.3.5.3. Controles

1.3.5.3. Controles zonder monstername Naast de controles die gepaard gaan met een monstername, voert het FAVV ook inspecties uit in de melkproductiebedrijven waarbij de algemene hygiëne worden gecontroleerd. Er werden 3.447 melkproductiebedrijven bezocht. Hierbij werden 3 PV’s opgesteld en 524 waarschuwingen gegeven. In 1 melkproductiebedrijf werd de melkproductie opgeschort. 1.3.6. Primaire productie en verwerking van eieren en eiproducten 1.3.6.1. Residuen en contaminanten in eieren Voor het onderzoek naar residuen en contaminanten in eieren werden monsters genomen op legbedrijven en in eierpakstations. De analyseresultaten worden in de tabel hieronder beschreven. Enkel residuen van coccidiostatica – diergeneesmiddelen - werden in 15 gevallen van de 811 analyses aangetro en. In de meeste gevallen waren het beperkte overschrijdingen, dat wil zeggen onder de actielimiet. De eieren werden vernietigd en de vestiging geblokkeerd tot wanneer de analyseresultaten gunstig waren. Vermoedelijk was de contaminatie een gevolg van versleping van de voeders. Controleactiviteiten 87

Activiteitenverslag 88 Parameter Tabel 3.18 : resultaten van het onderzoek naar residuen en contaminanten in eieren. 1.3.6.2. Microbiologische analyses in inrichtingen voor de productie van eiproducten Opgespoorde kiem In 2005 werden er ongeveer 150 monsters van eiproducten genomen in de productie-inrichtingen om na te gaan of de wettelijke normen werden gerespecteerd. Er is geen signi cant verschil in de resultaten ten opzichte van deze van vorig jaar. Wat de aanwezigheid van Salmonella betreft, waren alle monsters bevredigend. De resultaten van de analyses met betrekking tot de aanwezigheid van indicatorkiemen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 3.19: indicatorkiemen in eiproducten Aantal monsters Aantal onderzochte monsters Niet-conform Enterobacteriaceae 153 9,8 % Staphylococcus aureus 150 1,3 % Totaal kiemgetal 151 6,6 % Aantal overschrijdingen PCB 55 0 Dioxine, dioxine-achtige PCB 85 0 Antibiotica 107 0 Organochloorpesticiden 55 0 Nitrofuranen 32 0 Nitro-imidazolen 233 0 Coccidiostatica 244 4 Totaal 811 4

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV