Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Controleactiviteiten

Controleactiviteiten 93

Activiteitenverslag 94 2. Planten, meststoff en en bestrijdingsmiddelen 2.1. Planten 2.1.1. Controle en monitoring ter bestrijding van schadelijke organismen Het FAVV voert jaarlijks inspecties uit bij producenten, in opslagplaatsen en verzendingscentra om na te gaan of de planten en plantaardige producten vrij zijn van schadelijke organismen. Bovendien worden er monitoringscampagnes uitgevoerd om na te gaan of bepaalde schadelijke organismen al dan niet voorkomen in België. Bij vaststelling van besmettingen, worden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd en eventueel besmette zones afgebakend. Door deze nauwlettende opvolging van de toestand, kan op internationaal vlak gegarandeerd worden dat onze planten en plantaardige producten voldoen aan de wettelijke vereisten. 2.1.1.1. Ringrot en bruinrot bij aardappelen In navolging van de besmettingen vastgesteld in 2003, wordt een intensieve prospectie doorgevoerd om de e ciëntie van de uitroeiingsmaatregelen van ringrot en bruinrot te veri ëren. In 2005 was oppervlakte van de nationale productie van gecerti ceerd aardappelenpootgoed en bewaaraardappelen respectievelijk 2.452 ha en 62.500 ha. Daarop werden 3.299 en 968 monsters genomen. Ondanks dit hoog bemonsteringsniveau, werd slechts eén geval van bruinrot vastgesteld in een partij consumptieaardappelen geteeld uitgaande van hoevepootgoed. Er werden eveneens 234 monsters genomen van pootgoed bestemd voor de productie van consumptieaardappelen en 147 monsters van consumptieaardappelen afkomstig van andere landen. Eén besmetting met ringrot werd vastgesteld bij een Duitse partij die bestemd was voor verwerking. De besmetting werd uitgeroeid. Men kan dus stellen dat de toepassing van drastische maatregelen vanaf de eerste vaststellingen hun vruchten hebben afgeworpen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv