Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Deze maatregelen,

Deze maatregelen, waaronder intensieve monitoring in 2005 in de afgebakende zones (649 feromonenvallen) hebben het mogelijk gemaakt om vast te stellen dat geen insecten meer aanwezig zijn. Anderzijds moet worden vermeld dat 1 nieuwe uitbraak werd vastgesteld in Nederland in 2005, in de nabijheid van de luchthaven van Maastricht, dichtbij de Belgische grens en de stad Maasmechelen. 2.1.2. Gebruik van plantenpaspoorten Producenten en handelaars van planten en plantaardige producten die gevoelig zijn voor quarantaine-organismen worden jaarlijkse o cieel gecontroleerd. Wanneer geen besmettingen vastgesteld worden, mogen zij plantenpaspoorten gebruiken. In 2005 kregen 1207 bedrijven hiervoor dergelijke toelating. 2.1.3. Kwaliteit van de plantaardige producten Het FAVV oefent controle uit op de naleving van de voorgeschreven kwaliteitsnormen bij groenten en fruit, aardappelen en bananen. Deze producten worden steekproefsgewijs gecontroleerd in alle stadia van de verkoop. De in 2005 uitgevoerde controles zijn weergegeven in tabel hieronder. Verkeerde etikettering, bederf en schilgebreken vertegenwoordigen respectievelijk 51 %, 7% en 9,4 % van de geweigerde partijen. Producten die niet aan de normen voldeden moesten door de verkoper in regel gesteld of vernietigd worden. In 149 gevallen kreeg de verantwoordelijke een schriftelijke waarschuwing. Na aanpassing van de etikettering of hersortering konden de afgekeurde partijen ter herkeuring aangeboden worden. In bepaalde gevallen werden de goederen in afwachting voorlopig in beslag genomen (12 partijen in 2005) Controleactiviteiten 97

Activiteitenverslag 98 Tabel 3.20: overzicht van de kwaliteitscontroles op groenten en fruit in 2005 Handelsstadium Aantal uitgevoerde controles % afkeuring Groothandel 2.688 4,8 Veilingen 977 4,7 Totaal 3.665 4,8 2.1.4. Bacteriologische toestand van planten in de verwerkingsinrichtingen van levensmiddelen Er werden monsters genomen van volgende verwerkte plantaardige producten : voorgesneden groenten, de zogeheten 4de gamma groenten, kruiden, plantaardige bereidingen op basis van quorn of tofu, chocolade en semi-producten op basis van cacao evenals niet-gepasteuriseerde cider. Deze analyses hebben geen pathogene kiemen (Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli O 157 H7, of Clostridium botulinum) aangetoond en over het geheel waren de resultaten betre ende de indicatorkiemen eveneens heel bevredigend. 2.1.5 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in fruit, groenten en granen Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de teelt van fruit, groenten en granen laat in veel gevallen residuen na waaraan de consument wordt blootgesteld. Het koninklijk besluit van 13 maart 2000 de nieert de maximum toegelaten gehalten (Maximaal Residulimiet, MRL) voor gewasbeschermingsmiddelen op en in voedingsmiddelen bij het in de handel brengen. Deze MRL’s zijn geen toxicologische limieten en hebben als functie het correcte gebruik van de fytofarmaceutische producten te controleren (gebruik van toegelaten producten op een teelt, naleving van dosissen en termijnen voor de oogst…), maar ook de gezondheid van de consument te garanderen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv