Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 -

activiteitenverslag Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 • Page 2 and 3: Onze opdracht is te waken over de v
 • Page 4 and 5: Colofon Verantwoordelijke uitgever
 • Page 6 and 7: activiteitenverslag
 • Page 8 and 9: Deel 1 Het voedselagentschap als or
 • Page 10 and 11: Deel 2 Horizontale activiteiten 4.
 • Page 12 and 13: Deel 3 Controleactiviteiten 1.2.2.2
 • Page 14 and 15: Deel 3 Controleactiviteiten 2.2.1.
 • Page 16 and 17: Deel 3 Controleactiviteiten 3.5.1.
 • Page 18 and 19: Deel 4 Crisispreventie en -beheer 1
 • Page 20 and 21: 18 Controlebeleid Wetenschappelijk
 • Page 22 and 23: a c t i v i t e i t e n v e r s l a
 • Page 24 and 25: 22 1. Organisatie 1.1. De diensten
 • Page 26 and 27: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 28 and 29: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 30 and 31: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 32 and 33: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 34 and 35: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 36 and 37: a c t i v i t e i t e n v e r s l a
 • Page 38 and 39: 36 1. Projecten 1.1. Food@work Op 1
 • Page 40 and 41: 2 horizontale activiteiten deel 38
 • Page 42 and 43: 2 horizontale activiteiten deel 40
 • Page 44 and 45: 2 horizontale activiteiten deel 42
 • Page 46 and 47: 2 horizontale activiteiten deel 44
 • Page 48 and 49: 2 horizontale activiteiten deel 46
 • Page 50 and 51: 2 horizontale activiteiten deel 48
 • Page 52 and 53:

  2 horizontale activiteiten deel 50

 • Page 54 and 55:

  2 horizontale activiteiten deel 52

 • Page 56 and 57:

  2 horizontale activiteiten deel 54

 • Page 58 and 59:

  2 horizontale activiteiten deel 56

 • Page 60 and 61:

  2 horizontale activiteiten deel 58

 • Page 62 and 63:

  2 horizontale activiteiten deel 60

 • Page 64:

  2 horizontale activiteiten deel 62

 • Page 67 and 68:

  controleactiviteiten 3

 • Page 69 and 70:

  Deze cijfers zijn, op het vlak van

 • Page 71 and 72:

  Tabel 3.3. : Erkenningen, registrat

 • Page 73 and 74:

  1.1.2. Specifi eke controleresultat

 • Page 75 and 76:

  heid van vetten van herkauwers en h

 • Page 77 and 78:

  1.1.2.7. Gemedicineerde dierenvoede

 • Page 79 and 80:

  In 2003 werden naar aanleiding van

 • Page 81 and 82:

  Tabel 3.9 : Overzicht van de contro

 • Page 83 and 84:

  Wanneer er inbreuken worden vastges

 • Page 85 and 86:

  Vanaf 1 oktober 2003 werden de opru

 • Page 87 and 88:

  Tabel 3.12 : Resultaten van de onde

 • Page 89 and 90:

  1.2.2.1.5. Enzoötische runderleuco

 • Page 91 and 92:

  Bij de gedomesticeerde varkens werd

 • Page 93 and 94:

  1.2.2.3.2. Salmonellacontrole bij f

 • Page 95 and 96:

  1.2.3. Dierenwelzijn en CITES 1.2.3

 • Page 97 and 98:

  Op verzoek van de Federale Overheid

 • Page 99 and 100:

  1.3. Producten van dierlijke oorspr

 • Page 101 and 102:

  Tabel 3.22 : Erkenningen voor pluim

 • Page 103 and 104:

  1.3.1.3.2. Inrichtingen voor de ver

 • Page 105 and 106:

  Tabel 3.24 : Aantal geslachte diere

 • Page 107 and 108:

  1.3.2.3. Totale afkeuringen De rede

 • Page 109 and 110:

  Tabel 3.28 : Redenen voor gedeeltel

 • Page 111 and 112:

  1.3.2.7. Trichinose In 2003 werden

 • Page 113 and 114:

  Gevogelte moet vóór en na het sla

 • Page 115 and 116:

  1.3.3.4. Residuen en contaminanten

 • Page 117 and 118:

  Tabel 3.37 toont de resultaten van

 • Page 119 and 120:

  Tabel 3.38 : Hoeveelheden aangevoer

 • Page 121 and 122:

  abnormaliteiten aan het licht. In h

 • Page 123 and 124:

  Tabel 3.43 : Aanwezigheid van Campy

 • Page 125 and 126:

  1.3.7 Antibioticumresistentie van S

 • Page 127 and 128:

  In een groot aantal oppervlaktewate

 • Page 129 and 130:

  De MRL’s maken het eveneens mogel

 • Page 131 and 132:

  Tabel 3.48 : Controleresultaten nit

 • Page 133 and 134:

  Tabel 3.50 : Aantal en aard van de

 • Page 135 and 136:

  Tabel 3.51 : Aard en verdeling van

 • Page 137 and 138:

  Tabel 3.52 : Aantal en aard van de

 • Page 139 and 140:

  2.3.2. Controle op het gebruik van

 • Page 141 and 142:

  10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.00

 • Page 143 and 144:

  Bovendien wordt een voedingsmiddel

 • Page 145 and 146:

  Tabel 3.56 : Pathogene kiemen in me

 • Page 147 and 148:

  Tabel 3.59 : Indicatorkiemen in gek

 • Page 149 and 150:

  Tabel 3.63 : Indicatorkiemen in kan

 • Page 151 and 152:

  In dit programma werd de aanwezighe

 • Page 153 and 154:

  Tabel 3.69 : Indicatorkiemen in voo

 • Page 155 and 156:

  Opgespoorde kiemen Tabel 3.73 : Res

 • Page 157 and 158:

  3.2. Chemische contaminanten In het

 • Page 159 and 160:

  50 40 30 20 10 0 Figuur 3.14 : Prog

 • Page 161 and 162:

  Tabel 3.74 : Resultaten programma v

 • Page 163 and 164:

  50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3.2.

 • Page 165 and 166:

  50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Figu

 • Page 167 and 168:

  Figuur 3.18 : Programma voor PAK’

 • Page 169 and 170:

  50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Er b

 • Page 171 and 172:

  3.2.9.2. Andere bestrijdingsmiddele

 • Page 173 and 174:

  Tabel 3.78 : Resultaten van de ontl

 • Page 175 and 176:

  vlees betreft, is het mogelijk dat

 • Page 177 and 178:

  3.5.4. Primaire aromatische amines

 • Page 179 and 180:

  3.7.2. Kwaliteit van eiproducten In

 • Page 181 and 182:

  Tabel 3.82 : Veiligheidsprocedures

 • Page 183 and 184:

  Tabel 3.86 : Aanwezigheid en gebrui

 • Page 185 and 186:

  Tabel 3.90 : Algemene hygiëne voor

 • Page 187 and 188:

  Tabel 3.94 : Aanwezigheid en gebrui

 • Page 189 and 190:

  3.8.1.2.1. Ketensupermarkten Binnen

 • Page 191 and 192:

  3.8.1.2.3. Kruidenierszaken Van de

 • Page 193 and 194:

  3.9. Tabakscontrole in de horeca Ja

 • Page 195 and 196:

  Internationale Betrekkingen Databan

 • Page 197 and 198:

  Interdepartementale Cel Residuen (I

 • Page 199 and 200:

  4.3. Eigen activiteiten 4.3.1. Alge

 • Page 201 and 202:

  Diersoort 4.3.3. Verdachte monstern

 • Page 203 and 204:

  5. Controles op de import uit derde

 • Page 205 and 206:

  5.1.2.1.2. Houten verpakkingsmateri

 • Page 207 and 208:

  Zendingen die niet voldoen aan de E

 • Page 209 and 210:

  Tabel 3.112 : Aard van de zendingen

 • Page 211 and 212:

  5.2. RASFF 5.2.1. Algemeen Het Rapi

 • Page 213 and 214:

  211

 • Page 215 and 216:

  crisispreventie & -beheer

 • Page 217 and 218:

  Oefeningen en simulaties vormen een

 • Page 219 and 220:

  traceren. Naargelang de ernst van d

 • Page 221 and 222:

  Tabel 4.3 : Overzicht van de ruimin

 • Page 223 and 224:

  2.3. Aardappelringrot en bruinrot R

 • Page 225 and 226:

  Tabel 4.6 : Overzicht behandeling a

 • Page 227 and 228:

  2.4. Klassieke varkenspest bij ever

 • Page 229 and 230:

  227

 • Page 231 and 232:

  5 activiteiten van de labo’s

 • Page 233 and 234:

  2. De FAVV-laboratoria Figuur 5.2 :

 • Page 235 and 236:

  Labo Aard analyse Aantal bepalingen

 • Page 237 and 238:

  Het ontwerpdocument over de procedu

 • Page 239 and 240:

  237

 • Page 241 and 242:

  De heer Mark Dockx, voorgedragen do

 • Page 244 and 245:

  Bijlage 3 : Lijst van afkortingen B

 • Page 248:

  FAVV Onze opdracht is te waken over

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv