Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 98 1.3.1.2. Erkende slachthuizen en uitsnijderijen In toepassing van de betrokken regelgeving moeten de slachthuizen, uitsnijderijen en vrijwildverwerkingsinrichtingen beschikken over een erkenning. Tabel 3.21. geeft de evolutie in de tijd van het aantal erkende slachthuizen voor slachtdieren en het aantal uitsnijderijen voor vers vlees van slachtdieren. Tabel 3.21 : Evolutie van het aantal slachthuizen voor slachtdieren en het aantal uitsnijderijen voor vers vlees van slachtdieren Slachthuis EG Slachthuis geringe capaciteit Uitsnijderij EG Uitsnijderij geringe capaciteit 31 december 2001 70 41467 46 31 december 2002 64 42 456 41 31 december 2003 67 39 455 39 Zowel wat betreft het aantal slachthuizen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG) als het aantal slachthuizen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit) is er over de laatste 3 jaren weinig variatie waar te nemen. Hetzelfde geldt voor de uitsnijderijen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG) en voor de uitsnijderijen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit) Het aantal inrichtingen erkend voor de intracommunautaire handel (EG) en het aantal erkend voor de nationale markt voor pluimvee en wild is weergegeven in tabel 3.22.

Tabel 3.22 : Erkenningen voor pluimvee- en vrijwildverwerkingsinrichtingen 1.3.1.3. Erkende vleesverwerkende inrichtingen EG - erkenning Erkenning geringe capaciteit Slachthuis gevogelte 4146 Uitsnijderij voor vlees van gevogelte 135 35 Slachthuis konijnen1 6 22 Uitsnijderij voor vlees van konijnen 59 14 Slachthuis tweehoevig gekweekt wild 3 3 Uitsnijderij voor vlees van tweehoevig gekweekt wild 37 4 Vrij wild verwerkingsinrichting voor dood aangevoerd tweehoevig gekweekt wild Vrij wild verwerkingsinrichting voor dood aangevoerd gekweekt vederwild 6 2 6 1 Vrij wild verwerkingsinrichting voor grof vrij wild 214 Uitsnijderij voor vlees van grof vrij wild 30 6 Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij vederwild 23 12 Uitsnijderij voor vlees van vrij vederwild 38 6 Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij haarwild 23 8 Uitsnijderij voor vlees van vrij haarwild 37 6 Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij vederwild zonder uitsnijderij Vrij wild verwerkingsinrichting voor vrij haarwild zonder uitsnijderij 1 0 1 0 In de sector van de vleesverwerkende inrichtingen is er een erkenning vereist voor de vervaardiging van gehakt en/of van vleesbereidingen, voor de vervaardiging van vleesproducten en voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong. Tabel 3.23. toont aan dat het aantal erkenningen per activiteit de afgelopen jaren min of meer constant blijft. 99

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv