Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 100 Tabel 3.23 : Evolutie van het aantal erkenningen per activiteit Vervaardiging van gehakt en / of vleesbereidingen vervaardiging van vleesproducten 1.3.1.3.1. Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt en/of vleesbereidingen Onder vleesbereiding wordt verstaan: vers vlees van slachtdieren, van gevogelte, van konijnen, van gekweekt wild of van vrij wild waaraan andere voedingsmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een behandeling heeft ondergaan in een mate die niet volstaat om de kenmerken van vers vlees te doen verdwijnen. Enkele voorbeelden zijn blinde vinken, gyros en américain préparé. Figuur 3.4 : Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt en/of vleesbereidingen Vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong 31 december 2000 291558 48 897 31 december 2001 288 542 49 879 31 december 2002 277 528 52 857 31 december 2003 279 528 51 858 35 1 34 2 25 1 14 1 37 9 1 - 6 - 1 0 21 2 2 - 23 - Totaal PCE West Vlaanderen 35 1 PCE Oost Vlaanderen 34 2 PCE Antwerpen 37 - PCE Limburg 21 2 PCE Luik 23 - PCE Luxemburg 2 - PCE Namen 6 - PCE Henegouwen 25 1 PCE Vlaams Brabant 9 1 PCE Waals Brabant 1 - PCE Brussel 14 1 TOTAAL 207 8 Het gaat hier in totaal om 215 inrichtingen, waarvan 64 inrichtingen erkend zijn voor de vervaardiging van zowel gehakt als vleesbereidingen. In totaal zijn er dus 279 erkenningen uitgereikt. EG - erkenning Erkenning geringe capaciteit

1.3.1.3.2. Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten Vleesproducten zijn producten vervaardigd van of met zodanig behandeld vlees dat de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn. Enkele voorbeelden zijn salami, paté en gekookte ham. Figuur 3.5 : Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten 65 5 98 5 37 8 14 11 73 19 1 6 5 16 2 3 40 14 2 2 41 17 EG - erkenning Erkenning geringe capaciteit PCE West Vlaanderen 65 5 PCE Oost Vlaanderen 98 5 PCE Antwerpen 73 5 PCE Limburg 40 2 PCE Luik 41 17 PCE Luxemburg 14 2 PCE Namen 16 3 PCE Henegouwen 37 8 PCE Vlaams Brabant 53 6 PCE Waals Brabant 11 6 PCE Brussel 19 2 TOTAAL 467 61 101

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV