Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 102 1.3.1.3.3. Inrichtingen voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong Onder deze categorie vallen de inrichtingen erkend voor het smelten van dierlijke vetten, voor de behandeling van darmen, magen of blazen, voor de productie van extracten, meel of poeder van vlees, bloed of serum bestemd voor menselijke consumptie. Figuur 3.6 : Inrichtingen voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong 12 9 3 - 10 5 2 - 1.3.2. Handel en verwerking van slachtdieren 1.3.2.1. Ter keuring aangeboden slachtdieren 2 - 8 PCE West Vlaanderen 12 PCE Oost Vlaanderen 9 PCE Antwerpen 10 PCE Limburg 2 PCE Luik 8 PCE Luxemburg - PCE Namen - PCE Henegouwen 3 PCE Vlaams Brabant 2 PCE Waals Brabant - PCE Brussel 5 TOTAAL 51 Alle slachtdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en na de slachting aan een onderzoek (de keuring) worden onderworpen. Het primaire doel van de keuring is het waarborgen van de bescherming van de volksgezondheid door het opsporen en het uitsluiten voor menselijke consumptie van vlees dat pathologische en anatomische abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen bevat van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen of contaminanten. In tabel 3.24 is het aantal in 2003 geslachte dieren weergegeven, met het aandeel goedgekeurde en afgekeurde karkassen. EG - erkenning

Tabel 3.24 : Aantal geslachte dieren en het aandeel goedgekeurde en afgekeurde karkassen Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schaap Geit Hert Totaal slachtingen 570.099 317.000 11.609.933 12.304 83.112 2.514 230 Goedkeuringen Normale slachtingen 565.568 315.497 11.577.802 12.220 83.024 2.513 229 Noodslachtingen 2.693 698 7 46 0 0 1 Totaal Afkeuringen 568.261 99,7 % 316.195 99,7 % 11.577.809 99,7 % 12.266 99,7 % 83.024 99,9 % 2.513 99,9 % Normale slachtingen 1.274 679 28.249 20 84 1 0 Noodslachtingen 564 126 3.875 18 4 0 0 Totaal 1.838 0,3 % 805 0,3 % 32.124 0,3 % 38 0,3 % 88 0,1 % 1 0,1 % 230 100 % 0 0 % De afkeuringspercentages (totaal aantal afgekeurde dieren/totaal aantal geslachte dieren) liggen voor alle diersoorten tussen 0 en 0,3 %. De afkeuringen situeren zich voornamelijk bij de noodslachtingen. Van aangevoerde noodslachtingen van runderen, kalveren en éénhoevigen worden respectievelijk 17,3, 15,3 en 28,1 % van de karkassen afgekeurd. Voor varkens die in nood verkeren bij aankomst in het slachthuis worden bijna alle (99,8 %) karkassen van deze dieren afgekeurd. De huidige reglementering op de dierengezondheid verbiedt nog steeds het vervoer van varkens met het oog op noodslachtingen. De keurder kan, als resultaat van het gezondheidsonderzoek vóór het slachten, evenwel de noodslachtingprocedure opleggen voor elk varken dat het slachthuis binnengebracht wordt. In dat geval wordt een specifi eke keuring uitgevoerd. Deze procedure resulteert meestal in een afkeuring. 103

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV