Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 104 1.3.2.2. Particuliere slachtingen in slachthuizen Particuliere slachtingen zijn slachtingen in het slachthuis van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de behoeften van de eigenaar en zijn huisgezin. Het totaal aantal particuliere slachtingen in 2003 is weergegeven in tabel 3.25. Tabel 3.25 : Aantal particuliere slachtingen Totaal particuliere slachtingen Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schaap Geit Hert 28.538 2.561 1.790 184 2.797 121 5 Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier echter ook thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor zijn huisgezin). De thuisslachting is niet toegelaten voor runderen. Dit verklaart wellicht het relatief grote aandeel runderen dat als particuliere slachting wordt aangeboden in het slachthuis : 5 % van het totaal aantal runderslachtingen. In 2003 werden 3,4 % van de schapen en 4,8 % van de geiten als particuliere slachtingen in het slachthuis geslacht. Dit kan worden verklaard door het feit dat rituele slachtingen (zonder voorafgaande verdoving) niet thuis mogen worden uitgevoerd. Ook de verplichte vernietiging van het gespecifi ceerd risicomateriaal (GRM) speelt wellicht een rol. Rituele slachtingen in het kader van het Islamitisch off erfeest gebeurden in 26 slachthuizen en in 37 tijdelijk erkende slachtplaatsen waar respectievelijk 6.034 en 7.265 schapen geslacht werden. Bij extra controles (100) op de slachtactiviteiten werden voornamelijk bij de tijdelijk erkende slachtplaatsen inbreuken op de dierengezondheid en dierenwelzijn vastgesteld. De voornaamste inbreuk betrof de identifi catie van de schapen.

1.3.2.3. Totale afkeuringen De redenen van afkeuring zijn wettelijk bepaald . Naast ziekten of afwijkingen die leiden tot de gedeeltelijke inbeslagname van het dier (zie volgend punt), bestaan er ziekten en afwijkingen die steeds leiden tot de volledige inbeslagname. Tabel 3.26. geeft de 3 belangrijkste redenen van totale afkeuringen in 2003. Tabel 3.26 : De 3 belangrijkste redenen van afkeuring Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schaap 1 Afwijkend uitzicht Afwijkend uitzicht Gestorven dieren Afwijkend uitzicht Gestorven dieren 2 Septicaemie, pyemie Uitmergeling Septicaemie, pyemie Uitmergeling Afwijkend uitzicht 3 Doorsijpeling Koliek, baarmoeder-, darm-, borstklier-, of buikvliesontsteking die aanleiding hebben gegeven tot een noodslachting Afwijkend uitzicht Tumoren Uitmergeling Bij alle diersoorten is “afwijkend uitzicht” een belangrijke reden van afkeuring. Het gaat immers om een groot aantal mogelijkheden: afwijkingen van uitzicht, kleur, vastheid, reuk en smaak. Bij varkens en schapen is “gestorven dieren” de belangrijkste reden van afkeuring. Bij varkens is dit mogelijk te verklaren door het zeer stressgevoelig zijn van deze dieren. Verder zijn “septicaemie en pyemie” en “uitmergeling” belangrijke redenen van afkeuring. 105

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV