Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 106 1.3.2.4. Gedeeltelijke afkeuringen Tabel 3.27 : Aantal organen dat per diersoort werd afgekeurd Rund Kalf Varken Eénhoevigen Schaap Geit Hart 6.464 789 458.097 4.341256 0 Lever 69.452 1.448 978.982 5.055 3.622 76 Tong 3.926 326 59.089 1.592 366 0 Uier 20.208 1 621.648 259 361 11 Geslachtsorganen 55.252 1.291 1.172.516 789 914 0 Karkasdeel 30.561 110 88.560 145 55 0 Milt 43.398 2.512 56.919 512 2.643 27 Nier 31.366 5.620 475.147 2.814 682 0 Bloed 268.917 1.072 1.290.966 202 662 0 Kop 68.209 1.827 12.598 94 1.865 11 Darm 127.160 1.763 113.065 991 1.207 10 Longen 29.070 8.078 2.565.555 3.424 4.198 72 Andere 33.003 595 72.408 17.182 55 0 Bij runderen worden vooral het bloed, de darmen en de lever afgekeurd. Vaak is de leverbeschadiging het gevolg van een parasitaire infestatie met leverbot (distomatose), een aandoening die ook voorkomt bij schapen. Bij varkens worden vooral de longen, het bloed, de geslachtsorganen en de lever afgekeurd. De vele afgekeurde varkenslongen zijn hoofdzakelijk broeiwaterlongen die altijd ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie. Broeiwaterlongen zijn gezonde longen die bezoedeld worden door opname van broeiwater tijdens de onderdompeling van slachtvarkens in een warmwaterbad om de ontharing te bevorderen. Bij het varken is de leverbeschadiging vaak het gevolg van een parasitaire infestatie met ascaris suum (ascaridiose).

Tabel 3.28 : Redenen voor gedeeltelijke afkeuring Rund Kalf Varken 1.3.2.5. Bacteriologische onderzoeken Eénhoevigen Schaap Geit Koud abces 8.166 296 21.086 9 473 1 Gelokaliseerde actinoof botryomycose 20 2 0 0 0 0 Ascaridiose 1.711 151 940.978 2 0 0 Distomatose 33.921 3 10.618 3 3.664 13 Echinococcose 200 0 0 0 3 0 Gelokaleseerde sarcosporidiose Gelokaliseerde tuberculose 1 4 0 0 0 0 0 49 0 87 0 0 0 Bij het bacteriologisch onderzoek wordt onderzocht of er al dan niet sprake is van een algemene inwendige verspreiding van bacteriën in het vlees. Bij een positief bacteriologisch onderzoek, en dus ongunstig resultaat, worden het karkas en het bijhorende slachtafval afgekeurd. Het bacteriologisch onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de keurder bij het gezondheidsonderzoek voor de slachting of bij de keuring na de slachting symptomen of letsels vaststelt die wijzen op bacteriologische aandoeningen. Bij noodslachtingen is het bacteriologisch onderzoek steeds verplicht. Evenwel, indien reeds bij het zintuiglijke onderzoek een reden tot afkeuring werd vastgesteld, is het de keurder verboden dit onderzoek nog uit te voeren. 107

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv