Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 108 Tabel 3.29 : Resultaten bacteriologisch onderzoek Rund Kalf Varken Normale slachtingen Eénhoevigen Totaal 979 117 553 7 Positief 67 15 41 0 Noodslachtingen Totaal 2.878 724 7 53 Positief 100 43 0 3 Totaal aantal slachtingen Totaal 3.857 841560 60 Positief 167 58 41 3 Tabel 3.30 : Resultaten niertest 1.3.2.6. Niertest : onderzoeken op stoff en met kiemgroeiremmende werking Met de niertest wordt onderzocht of er kiemgroeiremmende stoff en (antibiotica of andere chemotherapeutica) aanwezig zijn in het vlees. Bij een positief, en dus ongunstig, resultaat worden het karkas en het bijhorende slachtafval afgekeurd. Het onderzoek op aanwezigheid van stoff en met een kiemgroeiremmende werking wordt uitgevoerd wanneer de keurder als gevolg van ontvangen informatie, bij het gezondheidsonderzoek voor de slachting of bij de keuring na de slachting (bv. recente injectieletsels) een vermoeden heeft van behandeling met kiemgroeiremmende stoff en. Bij noodslachtingen is dit onderzoek steeds verplicht. Evenwel, indien reeds bij het zintuiglijke onderzoek een reden tot afkeuring werd vastgesteld, is het de keurder verboden dit onderzoek nog uit te voeren. Rund Kalf Varken Normale slachtingen Eénhoevigen Totaal 962 104 4.944 7 Positief 35 7 32 0 Noodslachtingen Totaal 2.810 706 1.469 52 Positief 33 13 0 4 Totaal aantal slachtingen Totaal 3.772 810 6.413 59 Positief 68 20 32 4

1.3.2.7. Trichinose In 2003 werden 10.226.408 varkens en 12.266 éénhoevigen onderzocht op aanwezigheid van trichinen. Geen enkel monster werd positief bevonden voor trichinose. 1.3.2.8. Cysticercose Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij consumptie kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een koudebehandeling (ten minste 10 dagen aan –10°C) toegepast waarna het vlees geschikt is voor humane consumptie. Bij een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen volledig afgekeurd. Bij 24 runderen en 1 kalf werd een veralgemeende infestatie met cysticercen vastgesteld. In 2002 en 2001 bedroeg het aantal runderen met veralgemeende cysticercose respectievelijk 29 en 18. In tabel 3.31 is het aantal cysticercosegevallen voor 2003 weergegeven. Tabel 3.31 : Aantal cysticercosegevallen Gelokaliseerde cysticercose Veralgemeende cysticercose Rund Kalf Varken 3.849 10 9 24 10 Totaal 3.873 11 9 109

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv