Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 110 1.3.2.9. Residuen en contaminanten bij slachtdieren Naast de bemonsteringen en analyses uitgevoerd op grond van de keuringsreglementering (zie 1.3.2.6.), werden in het kader van het jaarlijkse bemonsteringsplan op grond van Europese verplichtingen volgende bemonsteringen uitgevoerd in de slachthuizen. Voor het gericht onderzoek geldt een programma dat op risicoanalyse berust. Het verdacht onderzoek gebeurt ingeval specifi eke omstandigheden, bv. spuitletsels worden aangetroff en of het dier valt onder H- of R-statuut. Tabel 3.32 : Residuen en contaminanten bij slachtdieren Diersoort Gericht onderzoek Verdacht onderzoek Totaal Aantal monsters Niet conform Aantal monsters De niet conforme resultaten bij runderen waren bij de gerichte controles vooral te wijten aan de aanwezigheid van antibiotica (penicilline). Wat het verdacht onderzoek betreft werden vooral antibiotica en ontstekingsremmers aangetroff en. Het gericht onderzoek bij varkens toonde vooral de aanwezigheid van tranquillizers en narasine, terwijl bij het verdacht onderzoek antibiotica en tranquillizers aangetroff en werden. Bij kalveren werd zowel bij het gericht als bij het verdacht onderzoek enkel oxytetracycline aangetroff en. 1.3.3. Handel en verwerking van pluimvee, konijnen en wild 1.3.3.1. Handel en verwerking van pluimvee Niet conform Aantal monsters Niet conform Rund 2.453 8 857 80 2.306 88 Kalf 906 2 411947 3 Varken 5.971 11 115 5 6.086 16 Schaap / Geit 108 1 0 0 108 1 Paard 95 0 2 0 97 0 In 2003 werden in totaal 245.463.899 stuks gevogelte geslacht. Voor het eerst sinds 1994 stellen we een daling vast met 43.053.907 stuks. De grootste dalers zijn de braadkippen met 28.298.140 stuks en de soepkippen met 12.693.520 stuks. De oorzaak van deze daling is de uitbraak van aviaire infl uenza in maart 2003 waarbij opruimingen en tijdelijke leegstand noodzakelijk waren.

Gevogelte moet vóór en na het slachten aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden . Braadkippen maken nog steeds het grootste gedeelte uit van het geslacht gevogelte (90 %). Daarop volgen de soepkippen (8 %). Van de 220 miljoen geslachte braadkippen werden er ongeveer 1,2 % afgekeurd. De voornaamste reden van afkeuring bij braadkippen is abnormaal uitzicht. Het gaat hier om afwijkingen in consistentie, kleur, geur, uitgemergelde dieren, onvoldoende uitgebloede dieren. De twee andere belangrijke redenen van afkeuring zijn dood vóór het slachten (dood aangevoerde dieren mogen niet meer uitgeslacht worden) en besmettelijke toestand. Hierbij gaat het over besmettelijke ziekten zoals leucose, Chronic Respiratory Disease en Salmonellose. Van de 20 miljoen geslachte soepkippen werden ongeveer 2,7 % afgekeurd. Het afkeuringspercentage ligt hoger dan bij braadkippen. Soepkippen zijn legkippen na de leg en dus ook oudere dieren dan braadkippen. Bij de soepkippen is de voornaamste reden van afkeuring dood vóór het slachten gevolgd door abnormaal uitzicht en fysiologische afwijkingen (oedeem, ascites, geelzucht, ….). Tabel 3.33 : Pluimvee: aantal gekeurde en afgekeurde dieren Diersoort Aantal gekeurd Aantal afgekeurd Braadkippen 222.327.256 2.673.484 Soepkippen 19.711.279 556.002 Kalkoenen 24.370 6.801 Parelhoenders 287.386 5.436 Duiven 299.519 3.473 Eenden 109.015 873 Ganzen 4.643 31 Piepkuikens 363.940 21.703 Loopvogels 1.857 7 Kwartels 387.405 11.813 Zware kippen > 2 kg 1.078.629 8.596 Zware kalkoenen > 5 kg 845.423 6.796 Fazanten 18.232 41 Patrijzen 4.942 3 111

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv