Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 114 Tabel 3.36 geeft de resultaten van het onderzoek van de melkkwaliteit in 2003. Tabel 3.36 : Resultaten van het onderzoek van de melkkwaliteit Kwaliteitsonderzoek In 2001 werden remstoff en aangetroff en in 0,18 % van de leveringen. In 2002 evolueerde dit percentage in gunstige zin : slechts in 0,11 % van de leveringen waren remstoff en aanwezig. Dit percentage stagneerde in 2003. Voor het kiemgetal wordt een lichte stijging vastgesteld van het aantal productie-eenheden zonder strafpunten : 97,2 % in 2003 ten opzichte van 96,99 % in 2002. Voor het celgetal daarentegen is er een lichte daling : 96,99 % in 2003 t.o.v. 97,02 % in 2002. Voor de overige parameters (vriespunt, zichtbare zuiverheid en ontsmettingsmiddelen) blijft een zeer gunstig niveau behouden. In 2003 kregen 452 producenten leveringsverbod. Figuur 3.7 illustreert de evolutie van de melkkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Figuur 3.7 : Evolutie van de melkkwaliteit gedurende de afgelopen jaren (2001-2003) Productie-eenheden zonder strafpunten (%) 100 Aantal onderzoeken Onderzoeken volgens norm Celgetal 690.305 626.316 90,73 Kiemgetal 342.743 323.134 94,28 Remstoff en 2.087.403 2.085.150 99,89 Vriespunt 173.877 172.032 98,94 Ontsmettingsmiddelen 57.669 57.629 99,95 99 98 97 96 Filtratie 175.517 175.368 99,92 Celgetal Kiemgetal Vriespunt Zichtbare zuiverheid Ontsmettingsmiddelen 2001 2002 2003 %

Tabel 3.37 toont de resultaten van het onderzoek naar residu’s en contaminanten in koemelk. In 1 staal rauwe koemelk afkomstig uit een ophaalwagen (RMO : Rijdende Melk Ontvangst) werd het antibioticum benzylpenicilline gevonden. Uitgebreider onderzoek leidde naar de hoeve die aan de oorsprong lag van de contaminatie van de RMO. 1 staal rauwe geitenmelk bleek positief te zijn voor het antibioticum amoxicilline. In 1 staal koemelk werd het afl atoxine M1 aangetroff en. De norm werd in beperkte mate overschreden. Het onderzoek werd uitgebreid tot analyse van afl atoxine B1 in het betrokken veevoeder bij de fabrikant. Wanneer runderen namelijk met afl atoxine B1 besmet voeder eten, wordt dit gemetaboliseerd tot afl atoxine M1. De resultaten konden geen verband aantonen tussen het voeder en de afl atoxine in de melk. Tabel 3.37 : Residu’s en contaminanten Rauwe koemelk (hoeve) Rauwe koemelk (transport) Rauwe geitenmelk (hoeve) Antibiotica (inclusief sulfonamiden) Antibiotica Chlooramphenicol Trimethoprim Dihydrostreptomycine Colistine Antibiotica Chlooramphenicol Trimethoprim Dihydrostreptomycine Colistine Antibiotica Chlooramphenicol Trimethoprim Dihydrostreptomycine Colistine Afl atoxine M1 Aantal stalen 501 168 66 64 57 706 236 91 89 78 56 16 10 10 10 Aantal overschrijdingen Rauwe koemelk (hoeve) 720 1 Zware metalen Rauwe koemelk (transport) 1 0 0 Antiparasitaire geneesmiddelen Rauwe koemelk (hoeve) 240 0 Nitro-imidazolen Rauwe koemelk (transport) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 115

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV