Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 118 Figuur 3.8 : Inrichtingen voor de be- en/of verwerking van vis en visserijproducten. 118 45 20 5 28 72 18 8 Tabel 3.39 : Be- en/of verwerking van vis & visserijproducten : evolutie van het aantal erkenningen (VE) 1.3.5.4. Residuen en contaminanten in viskwekerijen 9 3 14 PCE West Vlaanderen 118 PCE Oost Vlaanderen 45 PCE Antwerpen 72 PCE Limburg 9 PCE Luik 14 PCE Luxemburg 3 PCE Namen 8 PCE Henegouwen 20 PCE Vlaams Brabant 18 PCE Waals Brabant 5 PCE Brussel 28 TOTAAL 340 Aantal erkenningen 31 december 2000 275 31 december 2001 295 31 december 2002 329 31 december 2003 340 De vis van viskwekerijen wordt onderzocht in het kader van het bewakingsprogramma inzake residuen van geneesmiddelen en contaminanten In totaal werden er 255 analyses uitgevoerd, verdeeld over de verschillende op te sporen residuen. Deze analyses leverden twee niet conforme resultaten op, één maal voor metabolieten van nitrofuraan en één maal voor malachietgroen. De eerste substantie is een stof met antimicrobiële werking, verboden bij alle voedselproducerende dieren. De tweede is een goedkope maar niet toegelaten kleurstof die historisch in de viskwekerij werd gebruikt omwille van desinfecterende eigenschappen. Nieuwe bemonstering opgestart in de betrokken bedrijven in het kader van het opvolgingsonderzoek bracht geen verdere VE - erkenning

abnormaliteiten aan het licht. In het tweede geval betrof het gekweekte vis die was verzonden uit een andere lidstaat die over het voorval werd ingelicht. 1.3.6. Toezicht op de bacteriologische besmetting van eetwaren van dierlijke oorsprong en op de hygiëne-indicatoren In 2003 werden dezelfde soorten monsters als in de voorgaande jaren onderzocht om de evolutie van de toestand in België te kunnen opvolgen evalueren. Op alle genomen monsters werd, naast een telling van ziekteverwekkende kiemen, ook een telling uitgevoerd van de volgende hygiëne-indicatoren : Escherichia coli (karkassen van varkens, pluimvee en runderen, versneden vleesstukken van varkens, pluimvee en runderen, gehakt van varkens en runderen en vleesbereidingen van pluimvee), enterobacteriën (vleesbereidingen en gerookte zalm) en totaal kiemgetal (karkassen van pluimvee). 1.3.6.1. Besmetting van eetwaren door Salmonella In 2003 bleef de besmetting van varkenskarkassen ten opzichte van 2002 statistisch gezien stabiel. Er bleken 42 van de 287 monsters positief. De besmetting van versneden vlees (17 positieve monsters op 278) en gehakt (19 positieve monsters op 299) van varkens gaat in dalende lijn. Wat de geïsoleerde serotypes van Salmonella betreft, kwamen 3 serotypes in grote mate het vaakst voor. Het ging om Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby en Salmonella Brandenburg. Tabel 3.40 : Aanwezigheid van Salmonella in varkensvlees tussen 2000 en 2003 2000 2001 2002 2003 Varkenskarkassen 17,7 % 20,8 % 15,4 % 14,6 % Versneden vlees 32,3 % 17,7 % 11,2 % 6,1 % Varkensgehakt 16,6 % 10,3 % 11,0 % 6,4 % Wat het vlees van gevogelte betreft, was er ten opzichte van 2002 een lichte vermeerdering van de Salmonella-besmetting bij braadkippen (35 positieve monsters van karkassen op 290 en 29 positieve monsters van fi lets op 247). Bij soepkippen bleef de besmettingsgraad min of meer ongewijzigd (19 positieve monsters op 102). De besmetting van bereidingen op basis van vlees van gevogelte gaat in stijgende lijn (29 positieve monsters op 99). 119

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv