Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 120 Tabel 3.41 : Aanwezigheid van Salmonella in vlees van gevogelte tussen 2000 en 2003 In 2003 was het rundergehakt in heel geringe mate besmet door Salmonella. Op 299 monsters werd slechts 1 monster positief bevonden. Ook het versneden vlees van runderen was slechts in geringe mate door Salmonella besmet (2 positieve monsters op 100), hetgeen een stabilisatie betekende ten opzichte van 2002. Tabel 3.42 : Aanwezigheid van Salmonella in rundvlees tussen 2000 en 2003 2000 2001 2002 2003 Karkassen van braadkippen 6,6 % 11,4 % 7,0 % 12,1 % Kippenfi let 12,7 % 15,1 % 12,6 % 11,7 % Karkassen van soepkippen 26,7 % 21,9 % 20,3 % 18,6 % Bereidingen van gevogelte 21 % 29,3 % 2000 2001 2002 2003 Versneden vlees 0,9 % 2,0 % Rundergehakt 6,1 % 2,7 % 3,3 % 0,3 % 1.3.6.2. Besmetting van eetwaren door Campylobacter In 2003 vertoonde de besmettingsgraad in vlees van gevogelte een daling ten opzichte van 2002. Niettegenstaande de geringe hoeveelheid van de onderzochte matrix, bleef de besmetting van gevogelte door Campylobacter hoog : 80 positieve monsters van braadkipkarkassen op 286, 43 positieve monsters van kippenfi let op 241 en 13 positieve monsters van soepkipkarkassen op 102. Ook de vleesbereidingen van gevogelte waren erg besmet door Campylobacter (44,9 %), alhoewel er ook daar een daling te signaleren valt. De geïsoleerde stammen op de karkassen en fi lets van braadkippen bestonden, net zoals de vorige jaren, hoofdzakelijk uit Campylobacter jejuni. Bij deze bereidingen wordt hoofdzakelijk Campylobacter jejuni en Campylobacter coli geïsoleerd.

Tabel 3.43 : Aanwezigheid van Campylobacter in vlees van gevogelte tussen 2000 en 2003 2000 2001 2002 2003 Karkassen van braadkippen 33,9 % 27,1 % 34,9 % 27,9 % Kippenfi let 22,5 % 15,3 % 18,3 % 17,8 % Karkassen van soepkippen 23,0 % 19,3 % 20,5 % 12,8 % Bereidingen van gevogelte 49,37 % 44,9 % 1.3.6.3. Besmetting van eetwaren door enterohemorragische Escherichia coli O157 In 2003 werden 1.479 runderkarkassen bemonsterd. Er werden 10 stammen van enterohemorragische Escherichia coli O157:H7 of O157:H- aangetoond (0,7 %). De andere in 2003 onderzochte matrices bestonden uit 285 monsters van versneden vlees van runderen (2 positieve monsters) en 298 monsters van rundergehakt (5 positieve monsters). Wanneer er een besmetting wordt vastgesteld, wordt er steeds onderzocht wat er fout is gelopen en worden de algemene hygiënepraktijken en de HACCP-procedures in het slachthuis herzien. Bovendien worden er in de landbouwbedrijven waarvan het slachtvee afkomstig was bijkomende controles uitgevoerd. 1.3.6.4. Besmetting van eetwaren door Listeria monocytogenes De besmettingsgraad van varkensgehakt (64 positieve monsters op 298) blijft onveranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Bij rundergehakt (32 positieve monsters op 299) kan er een lichte daling worden vastgesteld. Daarentegen bereikt de besmetting van bereidingen op basis van rauw gevogeltegehakt een besmettingspercentage van 60 % (57 positieve monsters op 95) wat een signifi cante vermeerdering betekent ten opzichte van 2002. De besmetting van ham (5 positieve monsters op 322) en paté (15 positieve monsters op 327) lijkt niet erg hoog te zijn, maar dergelijke gekookte producten zouden nooit besmet mogen zijn. De besmetting van worst blijft stabiel. 121

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV