Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 122 Tabel 3.44 : Aanwezigheid van Listeria monocytogenes tussen 2000 en 2003 Ook gerookte zalm is vaak besmet door Listeria monocytogenes (14 positieve monsters op 70 monsters genomen op het einde van de productie en 3 positieve monsters op 59 bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum). Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2002. Wanneer er een besmetting door Listeria monocytogenes wordt vastgesteld, wordt er steeds onderzocht wat er fout is gelopen en worden de algemene hygiënepraktijken en de HACCP-procedures in het betrokken bedrijf herzien. Bovendien worden er nieuwe monsters van hetzelfde lot of van dezelfde producten genomen. Indien één of meerdere van die nieuwe monsters ook positief blijkt te zijn, wordt de productie stilgelegd tot wanneer de producent heeft aangetoond dat het probleem is opgelost. 1.3.6.5. Hygiëne-indicatoren in eetwaren 2000 2001 2002 2003 Rundergehakt 16,0 % 14,8 % 13,7 % 10,7 % Varkensgehakt 25,0 % 18,3 % 20,7 % 21,5 % Vleesbereidingen van gevogelte 33,0 % 60,0 % Ham 6,0 % 4,9 % 5,4 % 1,6 % Paté 4,3 % 4,6 % 3,0 % 4,6 % Worst 16,0 % 8,6 % 10,0 % Gerookte zalm (einde productie) 23,1 % 20,0 % Gerookte zalm (verstrijken houdbaarheidsdatum) 6,5 % 5,1 % Om de hygiëne in de verschillende vleesproductiekolommen in België te evalueren wordt sinds 1998 een telling van de hygiëne-indicatoren uitgevoerd in monsters genomen in het kader van het plan op het toezicht van zoönosen. In 2003 werd het totaal kiemgetal bepaald op karkassen van pluimvee, voor alle andere matrices gebeurde het onderzoek op Escherichia coli met uitzondering van vleesbereidingen en gerookte zalm die op enterobacteriën onderzocht werden. Op basis van de resultaten van dit toezicht was het mogelijk criteria inzake de werk-, bedrijfs- en producthygiëne op te stellen. Tevens kon zo de evolutie van de hygiënekwaliteit van jaar tot jaar in de verschillende vleesproductiekolommen opgevolgd worden. Het doel van deze evaluatie is ieder jaar de criteria te verbeteren door het wegwerken van de 5 % onaanvaardbare resultaten. Deze gegevens laten eveneens toe om de hygiëne van elk bedrijf te evalueren, gezien er om de 1 tot 3 jaar in alle slachthuizen en uitsnijderijen minstens 5 maal minstens 1 monster genomen wordt.

1.3.7 Antibioticumresistentie van Salmonella’s geïsoleerd uit voeding De antibioticumresistentie van Salmonella verschilt zeer sterk naargelang het serotype. Het frequent voorkomen van multiresistente serotypes zoals Hadar Virchow, Paratyphi B en Typhimurium in bepaalde voedingswaren beïnvloedt de resistentiepercentages in hoge mate. In 2003 bleef de algemene resistentie van Salmonella geïsoleerd uit voeding voor 5 onderzochte antibiotica gelijk of vertoonde ze zelfs een daling tegenover 2002. Voor nalidixinezuur echter werd een sterke stijging van resistente stammen waargenomen. Voor ciprofl oxacine, dat tot dezelfde groep antibiotica behoort, werden gelukkig nog geen resistente stammen aangetroff en. Het verschijnen van resistente stammen voor ceftriaxome in 2002 werd in 2003 bevestigd. Er werd zelfs een stijging waargenomen. Salmonella’s geïsoleerd uit braadkippen vertonen de hoogste resistentiepercentages : 43 % voor ampicilline, 45 % voor nalidixinezuur, 29 % voor de combinatie trimethoprim-sulfonamide en 5 % voor ceftriaxome. Bij de salmonella’s geïsoleerd uit varkensvlees werd een hoge resistentie voor tetracycline aangetroff en (31 %). Bij soepkippen werden de minst resistente salmonella’s aangetroff en. Ze vertonen enkel resistentie voor ampicilline (9 %) en nalidixinezuur (9 %). Dit is te verklaren door het predominant voorkomen bij soepkippen van het serotype Enteritidis, dat zeer weinig resistentie vertoont. Tabel 3.45 : Percentage resistente Salmonella geïsoleerd uit voeding Antibioticum 2001 (n=245) 2002 (n=222) 2003 (n=178) Ampicilline 17 % 29 % 29 % Ceftriaxome 0 % 0,5 % 2 % Chlooramfenicol 10 % 10 % 6 % Ciprofl oxacine 0 % 0 % 0 % Kanamycine 1,6 % 1,8 % 0 % Nalidixinezuur 10 % 13 % 24 % Sulfonamiden 24 % 29 % 23 % Tetracycline 23 % 31 % 25 % Trimethoprim 13 % 15 % 21 % Trimethoprimsulfonamide 12 % 11 % 18 % 123

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv