Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Deel 3

Deel 3 Controleactiviteiten 1.2.2.2. Varkens 87 1.2.2.2.1 Ziekte van Aujeszky 87 1.2.2.2.2 Klassieke varkenspest 88 1.2.2.2.3 Salmonella 89 1.2.2.3. Pluimvee 90 1.2.2.3.1. Gezondheidskwalifi catie 90 1.2.2.3.2. Salmonellacontrole bij fokpluimvee 91 1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij slachtpluimvee 91 1.2.2.3.4. Salmonellacontrole in legbedrijven 91 1.2.2.4. Vis : aquacultuur 92 1.2.2.5. Rabies 92 1.2.3. Dierenwelzijn en CITES 93 1.2.3.1. Dierenwelzijn 93 1.2.3.2. CITES 94 1.2.4. Residuen en contaminanten bij levende dieren 95 1.3. Producten van dierlijke oorsprong 97 1.3.1. Erkende inrichtingen 97 1.3.1.1. Erkende opslagplaatsen 97 1.3.1.2. Erkende slachthuizen en uitsnijderijen 98 1.3.1.3. Erkende vleesverwerkende inrichtingen 99 1.3.1.3.1. Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt en/of vleesbereidingen 100 1.3.1.3.2. Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten 101 1.3.1.3.3. Inrichtingen voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong 102 1.3.2. Handel en verwerking van slachtdieren 102 1.3.2.1. Ter keuring aangeboden slachtdieren 102 1.3.2.2. Particuliere slachtingen in slachthuizen 104 1.3.2.3. Totale afkeuringen 105 1.3.2.4. Gedeeltelijke afkeuringen 106 1.3.2.5. Bacteriologische onderzoeken 107 1.3.2.6. Niertest : onderzoeken op stoff en met kiemgroeiremmende werking 108 1.3.2.7. Trichinose 109

Deel 3 Controleactiviteiten 1.3.2.8. Cysticercose 109 1.3.2.9. Residuen en contaminanten bij slachtdieren 110 1.3.3. Handel en verwerking van pluimvee, konijnen en wild 110 1.3.3.1. Handel en verwerking van pluimvee 110 1.3.3.2. Handel en verwerking van konijnen 112 1.3.3.3. Handel en verwerking van vrij wild 112 1.3.3.4. Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild 113 1.3.4. Primaire productie van melk 113 1.3.5. Handel en verwerking van vis en schelpdieren 116 1.3.5.1. Aanvoer van vis in de Belgische vismijnen 116 1.3.5.2. Mariene biotoxines 117 1.3.5.3. Visinrichtingen 117 1.3.5.4. Residuen en contaminanten in viskwekerijen 118 1.3.6. Toezicht op de bacteriologische besmetting van eetwaren van dierlijke oorsprong en op de hygiëne-indicatoren 119 1.3.6.1. Besmetting van eetwaren door Salmonella 119 1.3.6.2. Besmetting van eetwaren door Campylobacter 120 1.3.6.3. Besmetting van eetwaren door enterohemorragische Escherichia coli O157 121 1.3.6.4. Besmetting van eetwaren door Listeria monocytogenes 121 1.3.6.5. Hygiëne-indicatoren in eetwaren 122 1.3.7. Antibioticumresistentie van Salmonella’s geïsoleerd uit voeding 123 2.1 2. Planten, meststoff en en gewasbeschermingsmiddelen 124 . Planten 124 2.1.1. Prospecties en campagnes ter bestrijding van schadelijke organismen 124 2.1.2. Kwaliteit van de plantaardige producten 126 2.1.3. Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in fruit, groenten en granen 126 2.1.4. Nitraten 128 2.1.5. Zware metalen 129 2.1.6. CITES 130 2.2. Meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 130

 • Page 1 and 2: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 3 and 4: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 5 and 6: Inhoud Deel 1 Het voedselagentschap
 • Page 7 and 8: Woord vooraf Beste Lezer, Het activ
 • Page 9 and 10: Deel 2 Horizontale activiteiten 1.
 • Page 11: Deel 3 Controleactiviteiten 1. Dier
 • Page 15 and 16: Deel 3 Controleactiviteiten 3.1.2.1
 • Page 17 and 18: Deel 3 Controleactiviteiten 4.2. Sa
 • Page 19 and 20: Deel 5 Activiteiten van de labo’s
 • Page 21 and 22: Laboratoria Laboratoria Centrale di
 • Page 23 and 24: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 25 and 26: 1.2. Bestuur Algemene Diensten De a
 • Page 27 and 28: Figuur 1.3 : Organigram Bestuur Con
 • Page 29 and 30: Figuur 1.4 : Organigram van het Bes
 • Page 31 and 32: Figuur 1.5 : Organigram van Bestuur
 • Page 33 and 34: 2.2. Integratie van de verschillend
 • Page 35 and 36: 3. Het budget van het voedselagents
 • Page 37 and 38: 2 horizontale activiteiten
 • Page 39 and 40: Tegelijkertijd zullen de inspecties
 • Page 41 and 42: 1.1.2. De sterkte-zwakte-analyse Ei
 • Page 43 and 44: ● De ontwikkeling van een uniek e
 • Page 45 and 46: ● de klachten van consumenten ;
 • Page 47 and 48: Figuur 2.3 : Maandelijks aantal kla
 • Page 49 and 50: 3.4. Uitbouw website met specifi ek
 • Page 51 and 52: 4. Raadgevend comité 4.1. Overzich
 • Page 53 and 54: 26 november 2003 ● Consumentendia
 • Page 55 and 56: 4.2.4. Vogelpestcrisis Op een speci
 • Page 57 and 58: Tabel 2.3 : Wetenschappelijk comit
 • Page 59 and 60: 2003/23 Ontwerp van een koninklijk
 • Page 61 and 62: 5.2. Markant in 2003 5.2.1. Aanwezi
 • Page 63 and 64:

  6.2. Inspecties door internationale

 • Page 66 and 67:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 68 and 69:

  66 1. Dierenvoeders, dierengezondhe

 • Page 70 and 71:

  3 controleactiviteiten deel 68 Tijd

 • Page 72 and 73:

  3 controleactiviteiten deel 70 van

 • Page 74 and 75:

  3 controleactiviteiten deel 72 Het

 • Page 76 and 77:

  3 controleactiviteiten deel 74 het

 • Page 78 and 79:

  3 controleactiviteiten deel 76 Deze

 • Page 80 and 81:

  3 controleactiviteiten deel 78 1.2.

 • Page 82 and 83:

  3 controleactiviteiten deel 80 Tabe

 • Page 84 and 85:

  3 controleactiviteiten deel 82 1.2.

 • Page 86 and 87:

  3 controleactiviteiten deel 84 1.2.

 • Page 88 and 89:

  3 controleactiviteiten deel 86 Als

 • Page 90 and 91:

  3 controleactiviteiten deel 88 De e

 • Page 92 and 93:

  3 controleactiviteiten deel 90 1.2.

 • Page 94 and 95:

  3 controleactiviteiten deel 92 1.2.

 • Page 96 and 97:

  3 controleactiviteiten deel 94 Sind

 • Page 98 and 99:

  3 controleactiviteiten deel 96 Een

 • Page 100 and 101:

  3 controleactiviteiten deel 98 1.3.

 • Page 102 and 103:

  3 controleactiviteiten deel 100 Tab

 • Page 104 and 105:

  3 controleactiviteiten deel 102 1.3

 • Page 106 and 107:

  3 controleactiviteiten deel 104 1.3

 • Page 108 and 109:

  3 controleactiviteiten deel 106 1.3

 • Page 110 and 111:

  3 controleactiviteiten deel 108 Tab

 • Page 112 and 113:

  3 controleactiviteiten deel 110 1.3

 • Page 114 and 115:

  3 controleactiviteiten deel 112 1.3

 • Page 116 and 117:

  3 controleactiviteiten deel 114 Tab

 • Page 118 and 119:

  3 controleactiviteiten deel 116 Nie

 • Page 120 and 121:

  3 controleactiviteiten deel 118 Fig

 • Page 122 and 123:

  3 controleactiviteiten deel 120 Tab

 • Page 124 and 125:

  3 controleactiviteiten deel 122 Tab

 • Page 126 and 127:

  3 controleactiviteiten deel 124 2.

 • Page 128 and 129:

  3 controleactiviteiten deel 126 2.1

 • Page 130 and 131:

  3 controleactiviteiten deel 128 De

 • Page 132 and 133:

  3 controleactiviteiten deel 130 2.1

 • Page 134 and 135:

  3 controleactiviteiten deel 132 2.2

 • Page 136 and 137:

  3 controleactiviteiten deel 134 2.2

 • Page 138 and 139:

  3 controleactiviteiten deel 136 Daa

 • Page 140 and 141:

  3 controleactiviteiten deel 138 2.4

 • Page 142 and 143:

  3 controleactiviteiten deel 140 3.

 • Page 144 and 145:

  3 controleactiviteiten deel 142 Tab

 • Page 146 and 147:

  3 controleactiviteiten deel 144 3.1

 • Page 148 and 149:

  3 controleactiviteiten deel 146 Tab

 • Page 150 and 151:

  3 controleactiviteiten deel 148 3.1

 • Page 152 and 153:

  3 controleactiviteiten deel 150 3.1

 • Page 154 and 155:

  3 controleactiviteiten deel 152 Tab

 • Page 156 and 157:

  3 controleactiviteiten deel 154 Als

 • Page 158 and 159:

  3 controleactiviteiten deel 156 10

 • Page 160 and 161:

  3 controleactiviteiten deel 158 100

 • Page 162 and 163:

  3 controleactiviteiten deel 160 3.2

 • Page 164 and 165:

  3 controleactiviteiten deel 162 Tab

 • Page 166 and 167:

  3 controleactiviteiten deel 164 Tab

 • Page 168 and 169:

  3 controleactiviteiten deel 166 50

 • Page 170 and 171:

  3 controleactiviteiten deel 168 50

 • Page 172 and 173:

  3 controleactiviteiten deel 170 3.3

 • Page 174 and 175:

  3 controleactiviteiten deel 172 de

 • Page 176 and 177:

  3 controleactiviteiten deel 174 3.5

 • Page 178 and 179:

  3 controleactiviteiten deel 176 De

 • Page 180 and 181:

  3 controleactiviteiten deel 178 3.8

 • Page 182 and 183:

  3 controleactiviteiten deel 180 3.8

 • Page 184 and 185:

  3 controleactiviteiten deel 182 Tab

 • Page 186 and 187:

  3 controleactiviteiten deel 184 3.8

 • Page 188 and 189:

  3 controleactiviteiten deel 186 Tab

 • Page 190 and 191:

  3 controleactiviteiten deel 188 3.8

 • Page 192 and 193:

  3 controleactiviteiten deel 190 3.8

 • Page 194 and 195:

  3 controleactiviteiten deel 192 4.

 • Page 196 and 197:

  3 controleactiviteiten deel 194 Fig

 • Page 198 and 199:

  3 controleactiviteiten deel 196 4.2

 • Page 200 and 201:

  3 controleactiviteiten deel 198 4.3

 • Page 202 and 203:

  3 controleactiviteiten deel 200 4.3

 • Page 204 and 205:

  3 controleactiviteiten deel 202 Tab

 • Page 206 and 207:

  3 controleactiviteiten deel 204 Tab

 • Page 208 and 209:

  3 controleactiviteiten deel 206 Tab

 • Page 210 and 211:

  3 controleactiviteiten deel 208 5.1

 • Page 212 and 213:

  210 5.2.2. RASFF berichten in 2003

 • Page 214 and 215:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 216 and 217:

  214 1. Crisispreventie 1.1. Crisisd

 • Page 218 and 219:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 220 and 221:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 222 and 223:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 224 and 225:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 226 and 227:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 228 and 229:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 230 and 231:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 232 and 233:

  230 1. Het netwerk van laboratoria

 • Page 234 and 235:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 236 and 237:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 238 and 239:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 240 and 241:

  Bijlage 1 Samenstelling van het raa

 • Page 242:

  Bijlage 2 : Samenstelling van het w

 • Page 245:

  NOE : Nationale Opsporingseenheid N

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV