Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 128 De belangrijkste vastgestelde overtredingen betreff en selder, druiven, veldsla, Spaanse peper, mandarijnen en bonen. In 53 % van de monsters van fruit en groenten en in 92 % van de monsters van granen werden helemaal geen residuen teruggevonden. Figuur 3.9 : Evolutie van de overschrijdingen van MRL van de laatste jaren 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2.1.4. Nitraten 7,2 % 4,1 % 5,4 % 4,3 % De nitraten vormen de belangrijkste stikstofverbindingen die de planten uit de grond absorberen om te groeien. Alle planten bevatten nitraten, maar in verschillende gehaltes. Het gehalte is afhankelijk van verschillende factoren zoals : ● de aard en diversiteit van het gewas : over het algemeen is het gehalte aan nitraten in groenten veel hoger dan in fruit, hoewel het gehalte bij bepaalde groenten heel laag is. Volgende gewassen bevatten over het algemeen een hoog gehalte aan nitraten (meer dan 1000mg/kg) : andijvie, selderij, sla (behalve ijsbergsla), veldsla, spinazie, radijzen, peterselie en rode bieten. Paprika’s, tomaten, champignons, erwtjes, appelen, peren, sinaasappelen, perziken en rozijnen bevatten daarentegen een laag gehalte aan nitraten. ● intensiteit en aard van de mest : bij een gemiddelde bemesting wordt het totaal gehalte aan door de plant geabsorbeerde nitraten omgezet in proteïnen. Teveel mest kan leiden tot een overschrijding waardoor bepaalde gewassen een te hoog gehalte aan nitraten bevatten. ● de weersomstandigheden (licht en temperatuur) : het gewas gebruikt lichtenergie om de geabsorbeerde voedingsbestanddelen om te zetten in proteïnen. Dit wil zeggen dat wanneer de plant weinig licht krijgt, deze minder nitraten zal omzetten in proteïnen. Te weinig licht - kenmerkend voor serres in de winter - bevoordeelt de accumulatie van nitraten en dit in het bijzonder bij bladgroenten. Daarom bevatten wintergroenten vaak een hoger gehalte aan nitraten dan zomergroenten. In 2003 werden 240 monsters genomen van bladgroenten (selderij, veldsla, verse spinazie, andijvie en (krop)sla. Bij 16 monsters (6,6%) werd een overschrijding van de wettelijk toegelaten nitraatgehaltes vastgesteld . Deze overschrijdingen betreff en vooral verse spinazie en veldsla.

Tabel 3.48 : Controleresultaten nitraatgehaltes bij bladgroenten Matrix Aantal monsters 2.1.5. Zware metalen Zware metalen kunnen zeer giftig zijn, zelfs bij kleine concentraties. Door hun persistent karakter zullen ze nooit afbreken, niet in het leefmilieu, niet bij de transformatie van voedingsmiddelen, niet in het lichaam. Zware metalen en hun verbindingen kunnen de voeding op verschillende manieren besmetten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aangetroff en worden tengevolge van de absorptie door de gewassen uit de grond of tengevolge van hun aanwezigheid in de vorm van neergeslagen stofdeeltjes. In 2003 werden 42 monsters van fruit, groenten afgenomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen (lood en cadmium). Van deze 42 genomen monsters, heeft slechts één lichtjes de toegelaten norm voor lood overschreden (peterselie). Tabel 3.49 : Controleresultaten zware metalen in fruit en groenten Overschrijdingen Aantal % Selderij 24 14,2 Veldsla 28 4 14,3 Verse spinazie 20 3 15 IJsbergsla - onder scherm -in volle grond Verse sla “lactuca savita L.” - onder scherm -in volle grond 13 10 126 17 Andijvie 2 1 50 0 0 6 1 0 0 4,8 5,9 Totaal 240 16 6,6 Matrix Aantal monsters Fruit en groenten 42 Analyses Overschrijdingen Cadmium 0 Lood 1 Totaal 42 1 129

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv