Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 136 Daarnaast worden ook de belangrijkste fysico-chemische eigenschappen bepaald en vergeleken met de geldende waarborgen en normen. Er wordt rekening gehouden met de FAO specifi caties. 17 gewasbeschermingsmiddelen (20 %) bleken niet conform voor één of meer van hun eigenschappen. De tabellen 3.53 en 3.54 vermelden de analyses en de vastgestelde gevallen van niet-conformiteit in 2003. Tabel 3.53 : Types van de bemonsterde producten en aantal niet-conformiteiten Tabel 3.54 : Vastgestelde niet-conformiteiten Analyses Aantal niet-conformiteiten Herbiciden 45 8 Afweermiddelen 1 2 Fungiciden1 5 0 Mollusciciden 4 0 Rodenticiden 6 3 Insecticiden 8 2 Insecticiden + acariciden 1 1 Meststoff en + herbiciden 3 1 Groeiregelaars 2 0 Totaal 85 17 Gegarandeerd gehalte aan werkzame stof niet nageleefd, waarvan Vastgestelde niet-conformiteiten Aantal gegarandeerd gehalte overschreden 3 gegarandeerd gehalte niet bereikt 12 Stabiliteit 1 Het in oplossing blijven 2 Bewijs van natte zeving 2 Schuimvorming 1 Korrelverdeling 1 Totaal van de niet-conforme analysen 22 Het aantal niet-conforme monsters bedraagt 20 %. Er is dus een vermindering van niet-conformiteit ten opzichte van 2002 (25 %).

2.3.2. Controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen De bij de landbouwers uitgevoerde controles hebben onder meer betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Men moet zich ervan vergewissen of de producten die de landbouwer in zijn bezit heeft op gepaste wijze opgeslagen zijn, of ze erkend of toegelaten zijn en of ze in overeenstemming met de erkenningsakte worden gebruikt. In 2003 werden 71 controles uitgevoerd bij gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Er werden 9 inbreuken vastgesteld (12 %), wat overeenkomt met 4% van de totaal vastgestelde inbreuken. De meest vastgestelde niet-conformiteiten houden verband met het gebruik van een niet-conform product. 2.3.3. Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen Er werden in 2003 in totaal 61 processen-verbaal opgemaakt en 108 schriftelijke waarschuwingen aan bedrijven toegestuurd, meestal voor het bezit van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. 137

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv