Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 138 2.4. De verplichte keuring van spuittoestellen Sinds 1995 moeten alle op het Belgisch grondgebied gebruikte spuittoestellen gecontroleerd worden, met uitzondering van de rugtoestellen of kleine toestellen waarin de spuitvloeistof manueel of met behulp van een samengedrukt gas onder druk wordt gebracht of waarbij de spuitvloeistof wordt uitgestoten onder invloed van de zwaartekracht. Het doel van deze controle is de gebruiker objectief te informeren over de toestand van zijn/haar spuittoestel door een duidelijke en nauwkeurige diagnose aan te bieden. De conformiteit van de toestellen wordt bevestigd door het aanbrengen van een zelfklever met een geldigheidsduur van 3 jaar. De controles in het Franstalig en Duitstalig landsgedeelte worden georganiseerd door het Departement voor Landbouwtechniek van het CRA van Gembloux, de controles in het Nederlandstalig landsgedeelte worden georganiseerd door het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging van het centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) van Gent. De derde keuringscyclus die in 2001 van start gegaan is, wordt in 2003 voortgezet . Een totaal van 7807 spuittoestellen werd gekeurd in 2003. 7680 toestellen (98 %) werden conform verklaard na de eerste keuring of herkeuring.

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Figuur 3.12 : Resultaten verplichte keuring spuittoestelen 5.109 5.068 Gekeurde toestellen Aantal conform verklaarde toestellen 2.698 2.612 7.809 Vlaanderen Wallonië België 7.680 Vlaanderen Wallonië België 139

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv