Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 142 Tabel 3.55 : Indicatorkiemen in melk en melkproducten in de verwerking Opgespoorde kiem en matrix Rauwe melk Verse kaas Poeders Room- en melkijs Rauwe melk Melkdranken en room Yoghurt Boter en -producten Kaas Poeders Room- en melkijs Rauwe melk Zachte kaas Kaas op basis van rauwe en gethermiseerde melk Rauwe melk Gesteriliseerde en UHT melk Poeders Room- en melkijs Aantal monsters - 13 137 89 - 32 15 92 42 183 117 - 42 42 - 40 395 119 Industriële productie Hoeveproductie Gunstige resultaten Ongunstige resultaten Staphyloccus aureus - 100 % 100 % 100 % - 87,5 % 100 % 97 % 95 % 100 % 77 % - 100 % 97 % - 100 % 100 % 94 % Coliformen - 0 % 0 % 0 % - 12,5 % 0 % 3 % 5 % 0 % 23 % Escherichia coli - 0 % 3 % Totaal kiemgetal - 0 % 0 % 6 % Aantal monsters Gunstige resultaten Ongunstige resultaten De indicatorkiemen geven een indicatie van de hygiëne in de melkinrichtingen. De resultaten tonen aan dat zowel in de industriële melkinrichtingen als in melkinrichtingen op de hoeve de hygiëne nog verbeterd kan worden, al is het probleem in deze laatste inrichtingen duidelijk het grootst. 90 38 - 60 174 - 67 24 - - 65 39 - 50 288 - - 72 91 % 87 % - 98 % 86 % - 90 % 71 % - - 75 % 92 % - 100 % 78 % - - 99 % 9 % 13 % - 2 % 14 % - 10 % 29 % - - 25 % 8 % - 0 % 22 % - - 1 %

Tabel 3.56 : Pathogene kiemen in melk en melkproducten in de verwerking Opgespoorde kiem en matrix Rauwe melk Melkdranken en room Yoghurt Boter en -producten Kaas Poeders Room- en melkijs Andere zuivelproducten (vnl. desserten) Rauwe melk Melkdranken en room Yoghurt Boter en -producten Kaas Poeders Room- en melkijs Andere zuivelproducten (vnl. desserten) Aantal monsters - 32 15 48 156 19 89 13 - 32 15 48 156 19 89 13 Industriële productie Hoeveproductie Gunstige resultaten - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ongunstige resultaten Salmonella - 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Listeria monocytogenes - 100 % 100 % 100 % 97 % 100 % 100 % 100 % - 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % Aantal monsters Salmonella werd enkel aangetroff en in rauwe hoevemelk (5 % van de monsters). Gunstige resultaten Ongunstige resultaten Ook Listeria monocytogenes blijft een probleem bij rauwe hoevemelk (11 % ongunstig) en hoeveboter (11 % ongunstig). Listeria monocytogenes werd ook aangetoond bij 3,5 % van de kaasmonsters, en wel in ongeveer dezelfde mate bij hoevekaas (5 %) als bij niet-hoevekaas (3 %). 61 12 59 364 123 - 61 16 61 12 59 364 123 - 61 16 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 100 % 100 % 89 % 100 % 100 % 89 % 95 % - 100 % 100 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % - 0 % 0 % 11 % 0 % 0 % 11 % 5 % - 0 % 0 % 143

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv