Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 144 3.1.1.2. Eiproducten in de verwerking In 2003 werden 81 monsters eiproduct genomen in de eiproducteninrichtingen om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd worden. De resultaten zijn zeer goed. Tabel 3.57 : Indicatorkiemen in eiproducten Opgespoorde kiemen Tabel 3.58 : Pathogene kiemen in eiproducten Resultaten Bevredigend Onvoldoende Staphylococcus aureus 98 % 2 % Enterobacteriaceae 98 % 2 % Totale kiemen 95 % 5 % Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % 3.1.2. Gecoördineerde programma’s in de distributie 3.1.2.1. Gekookte schaal- en weekdieren Gedurende het hele jaar door werden in de detailhandel en in de viswinkels monsters genomen van weekdieren en gekookte schaaldieren (voorverpakte bakjes of in bulk). Deze monsters werden genomen in het kader van het gecoördineerd programma 2003. De microbiologische kwaliteit van gekookte schaal- en weekdieren is vaak kritiek. Typisch voor deze producten is het feit dat ze gevoelig zijn voor een groot gamma micro-organismen. Bovendien worden ze door bepaalde specifi eke aspecten van de productie, zoals het koken aan boord van vissersvaartuigen, het koelen met zeewater, de intensieve behandeling en de lange transportduur, vatbaar voor besmetting en ongewenste microbiologische groei. De genomen stalen werden onderzocht op het totaal aantal kiemen, thermotolerante coliformen, E. coli, coagulase positieve Staphylococcus, Salmonella en Vibrio parahaemolyticus. Er werden 147 monsters genomen en geanalyseerd.

Tabel 3.59 : Indicatorkiemen in gekookte schaal- en weekdieren Opgespoorde kiemen Tabel 3.60 : Pathogene kiemen in gekookte schaal- en weekdieren Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 100 % 0 % 0 % Coagulase positieve Staphylococcus Totale telling (kiemen) Vibrio parahaemolyticus Opgespoorde kiemen 88,5 % 10,1 % 1,4 % 100 % 0 % 0 % Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % De bacteriologische kwaliteit van de monsters genomen in het kader van dit programma is heel goed. Geen enkel monster bevatte pathogene kiemen. Slechts 2 monsters bevatten te veel coagulase positieve Staphylococcus, maar in die hoeveelheid dat de gezondheid van de consument niet in het gedrang kwam. 3.1.2.2. Bereidingen op basis van pasteibakkersroom Deze monsters werden genomen teneinde de hygiëne te controleren tijdens de bereiding van desserten op basis van pasteibakkersroom en dit in bejaardentehuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen en grootkeukens. Naar aanleiding van een voedselvergiftiging (salmonellose) die zich in 2002 heeft voorgedaan werden ook monsters genomen in bakkerijen. Een heel lichte besmetting werd toen opgespoord in poeder dat werd gebruikt bij de bereiding van desserten. De ontwikkeling van de aanwezige bacteriën zou zich echter niet hebben voorgedaan indien de goede praktijken inzake hygiëne en het naleven van de koudeketen correct zouden zijn toegepast. Gedurende het gehele jaar werden monsters genomen van koude bereidingen op basis van melkpoeder alvorens ze werden geconsumeerd (in grootkeukens) en op soezen, tompoezen en dergelijke (in bakkerijen). 145

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV