Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 146 Tabel 3.61 : Indicatorkiemen in bereidingen op basis van pasteibakkersroom Opgespoorde kiemen Tabel 3.62 : Pathogene kiemen in bereidingen op basis van pasteibakkersroom Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 97,1 % 2,9 % 0 % Coagulase positieve Staphylococcus Anaërobe sulfi etreducerende kiemen (op 46°C) 98,5 % 1,4 % 0 % 100 % 0 % 0 % Totale kiemen 84 % 8,7 % 7,3 % Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % Listeria monocytogenes 100 % 0 % In geen enkel monster kon de aanwezigheid van pathogene kiemen worden aangetoond. In 7,3 % van de monsters was de besmetting met totale kiemen te hoog. Dit kan wijzen op productieomstandigheden die onvoldoende aan de minimale hygiënevereisten beantwoorden, op een gebrek aan versheid of op een bewaring bij een onaangepaste temperatuur. Niettemin zijn deze resultaten beter dan deze in 2002. 3.1.2.3. Kant-en-klaar gerechten op basis van vlees van gevogelte Gezien de microbiologische contaminatie van vers vlees van gevogelte stroomopwaarts in de voedselketen, was het interessant om ook de kwaliteit van deze voedingscategorie te bekijken. De Europese Commissie is bezig met het uitwerken van een criterium voor Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen. Het was de bedoeling om na te gaan of deze kant-en-klare levensmiddelen op basis van vlees van gevogelte reeds aan dit criterium voldeden. In de kleinhandel, in beenhouwerijen, in zuivelwinkels, bij poeliers en dergelijke werden gedurende het ganse jaar monsters genomen van levensmiddelen op basis van vlees van gevogelte dat vóór de consumptie ervan niet meer moet gebakken worden, zoals kalkoenham, gerookte eendenfi let , koude kip met gelei en dergelijke, voorverpakt of vers gesneden. Er werden 143 monsters genomen en onderzocht op een aantal kiemen.

Tabel 3.63 : Indicatorkiemen in kant-en-klaar gerechten op basis van vlees van gevogelte Opgespoorde kiemen Resultaten Tabel 3.64 : Pathogene kiemen in kant-en-klaar gerechten op basis van vlees van gevogelte Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 99,3 % 0,7 % 0 % Enterobacteriaceae 86 % 4,2 % 9,8 % Coagulase positieve Staphylococcus 100 % 0 % 0 % Totale kiemen 51,8 % 5,6 % 42,6 % Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % Listeria monocytogenes 99,3 % 0,7 % Campylobacter 98 % 2 % Slechts 1 monster bevatte Listeria monocytogenes. De controle van dit monster toonde aan dat de contaminatie plaatselijk was. Campylobacter kwam in 3 monsters voor. In 42,6 % van de monsters werd een te hoog gehalte aan totale kiemen aangetoond en ongeveer 10% ervan bevatte eveneens te veel Enterobacteriaceae. Deze resultaten duiden erop dat de producten onvoldoende vers waren. Deze categorie levensmiddelen moet nauwgezet opgevolgd worden. Vermits de producten “kant-enklaar” zijn en vóór het verbruik niet meer gebakken hoeven te worden, kan het een risico inhouden voor gevoelige personen. Het is dus aangeraden deze voedingsmiddelen steeds op een zo laag mogelijke temperatuur te bewaren en ze niet te lang in de koelkast te laten liggen. 147

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv