Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 148 3.1.2.4. Belgisch natuurlijk mineraalwater in fl essen Gedurende gans het jaar werden er in de kleinhandel en in de horecasector in totaal 78 monsters genomen van natuurlijk mineraal water van verschillende Belgische merken. Het ging hem daarbij zowel om bruisend als om niet bruisend mineraalwater. De monsters werden onderzocht op de aanwezigheid van coliformen, Escherichia coli, fecale streptokokken, gesporuleerde anaërobe sulfi etreducerende kiemen en Pseudomonas aeruginosa. Van de 78 onderzochte monsters waren er 2 van een onvoldoende kwaliteit. 3.1.2.5. Pita in pitabars Gedurende de warmste maanden van het jaar, van mei tot september, werden in restaurants en pitabars pita’s bemonsterd zoals ze aan de klant opgediend worden (broodje met vlees, groenten en saus). Het controleprogramma was gericht op het onderzoek naar de aanwezigheid van zowel pathogene als bepaalde indicatorkiemen. In totaal werden er 97 monsters genomen. Tabel 3.65 : Indicatorkiemen in pita in pitabars Opgespoorde kiemen Tabel 3.66 : Pathogene kiemen in pita in pitabars Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 94,8 % 2,1 % 3,1 % Enterobacteriaceae 38,1 % 12,4 % 49,5 % Coagulase positieve Staphylococcus 100 % 0 % 0 % Clostridium perfringens 100 % 0 % 0 % Totale kiemen 40,2 % 21,6 % 38,2 % Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % Listeria monocytogenes 100 % 0 % Campylobacter 100 % 0 %

In dit programma werd de aanwezigheid van geen enkele pathogene kiem aangetoond. Niettemin bevatten ongeveer de helft van de bemonsterde pita’s een te groot aantal Enterobacteriaceae. Dit kan te wijten zijn aan een herbesmetting, een verkeerde bewaring na warmtebehandeling of een slechte algemene hygiëne. Bij bijna 40 % van de monsters was het totale kiemgetal te hoog. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat ook de groenten mee bemonsterd werden. 3.1.2.6. Kant-en-klaar gebakken hamburgers Gehele hamburgers zoals ze aan de consument worden opgediend werden het ganse jaar door bemonsterd in inrichtingen met snelbediening. Het controleprogramma was gericht op het onderzoek naar de aanwezigheid van bepaalde indicatoren pathogene kiemen. Er werden in totaal 115 monsters genomen en onderzocht. Tabel 3.67 : Indicatorkiemen in kant-en-klaar gebakken hamburgers Opgespoorde kiemen Tabel 3.68 : Pathogene kiemen in kant-en-klaar gebakken hamburgers Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 100 % 0 % 0 % Coagulase positieve Staphylococcus 100 % 0 % 0 % Clostridium perfringens 100 % 0 % 0 % Totale kiemen 93,9 % 6,1 % 0 % Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % E. coli O157 : H7 100 % 0 % Listeria monocytogenes 100 % 0 % De hamburgers die in het kader van het programma 2003 werden ontleed zijn van een uitstekende bacteriologische kwaliteit. Er werd geen enkele pathogene kiem aangetoond. Evenmin werden er zware problemen vastgesteld op het gebied van de indicatorkiemen. 149

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv