Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 150 3.1.2.7. Melkpoeder voor zuigelingen De zuigelingen zijn een categorie van hypergevoelige verbruikers. In het verleden had een besmetting van melkpoeder reeds het overlijden van een baby tot gevolg. De oorzaak hiervan bleek een contaminatie door Enterobacter sakazakii in de inhoud van een zuigfl es, klaargemaakt op basis van melkpoeder. Dit voedingsmiddel moet dus van een perfecte microbiologische kwaliteit zijn. Gedurende het ganse jaar werden er bij de fabrikanten monsters van melkpoeder in dozen voor de eerste en tweede leeftijd genomen. De monsters werden onderzocht op totale kiemen, Salmonella, coagulase positieve Staphylococcus, Bacillus cereus, Enterobacteriaceae, Enterobacter sakazakii, gisten/schimmels en Listeria monocytogenes. Geen enkele van de 47 genomen monsters werd als onvoldoende geklasseerd. De monsters van melkpoeder voor zuigelingen waren in 2003 dus van uitstekende microbiologische kwaliteit. 3.1.2.8. Rauwe oesters en mosselen Gelet op de aanzienlijke consumptie van weekdieren tijdens de eindejaarsfeesten werden er in de loop van de maanden november en december 100 monsters genomen van oesters en mosselen in schelp in viswinkels en grootwarenhuizen. In het kader van dit programma werden ze onderzocht op fecale coliformen, E. coli, Salmonella (kiemen), Rotavirus, Calcivirus van het type Norwalk en Hepatitis A (virussen). Er werden geen kiemen of virussen aangetroff en. De monsters van rauwe oesters en mosselen, genomen in het kader van de programmering 2003, waren van een uitstekende microbiologische kwaliteit . 3.1.2.9. Voorverpakte belegde sandwiches Meer en meer gebruiken we onze maaltijden buitenshuis en verbruiken we kant-en-klare bereidingen waaronder voorverpakte sandwiches die men quasi overal kan kopen. Daarom bestond het programma voor dit jaar uit het bemonsteren van voorverpakte sandwiches of boterhammen belegd met bereide salades, gehakt of gerookte zalm in de kleinhandel zoals in broodjeszaken, in zelfbedieningszaken, in benzinestations en in automaten. Er werden 113 monsters genomen en onderzocht op een aantal indicator- en pathogene kiemen.

Tabel 3.69 : Indicatorkiemen in voorverpakte belegde sandwiches Opgespoorde kiemen Tabel 3.70 : Pathogene kiemen in voorverpakte belegde sandwiches Er kwamen geen pathogene kiemen aan het licht. 23 % van de monsters bevatten evenwel teveel totale kiemen, wat op een gebrek aan versheid kan duiden. In 8 % van de monsters werd een te hoog gehalte aan E.coli vastgesteld. Dit kan wijzen op een fecale besmetting, wellicht door een slechte hygiëne. 3.1.2.10. Rauwmelkse kazen Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 91,1 % 0,9 % 8 % Coagulase positieve Staphylococcus 100 % 0 % 0 % Totale kiemen 56,6 % 20,4 % 23 % Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Onaanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % Listeria monocytogenes 100 % 0 % Rauwmelkse kazen zijn voedingsmiddelen die regelmatig de oorzaak zijn van voedselintoxicaties. Bepaalde micro-organismen in deze kazen vertonen een hoog risico. Dit zijn Listeria monocytogenes, coagulase positieve Staphylococcus, salmonella en E. coli. Studies over het gedrag van Listeria in zachte kazen en in sommige halfharde kazen hebben aangetoond dat Listeria niet alleen in staat was om het fabricageproces te overleven, maar ook zich tijdens de rijping verder te ontwikkelen. Zachte kaassoorten van het type Camembert, Brie of Epoisses werden gedurende gans het jaar bemonsterd in de kleinhandel en in de zuivelwinkels. Het doel van dit programma was het onderzoek naar de aanwezigheid van een aantal risicovolle kiemen. Er werden 144 monsters genomen en geanalyseerd. 151

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv