Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 152 Tabel 3.71 : Indicatorkiemen in rauwmelkse kazen Opgespoorde kiemen Tabel 3.72 : Pathogene kiemen in rauwmelkse kazen Opgespoorde kiemen Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Salmonella 100 % 0 % E. coli O 157 : H7 100 % 0 % Enterotoxines van Staphylococcus Resultaten Bevredigend Aanvaardbaar Onvoldoende Escherichia coli 95,1 % 3,5 % 1,4 % Coagulase positieve Staphylococcus 93,7 % 4,9 % 1,4 % 100 % 0 % Listeria monocytogenes 100 % 0 % Er werden geen pathogene kiemen aangetoond. 1,4% van de monsters was besmet met E. coli. Dit wijst op een fecale besmetting. Eenzelfde hoeveelheid bevatte te veel coagulase positieve Staphylococcus, maar niet in een hoeveelheid dat ze toxines aanmaken die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de consument. 3.1.2.11. Histaminegehalte in bepaalde vissoorten Het eten van visserijproducten met hoog histaminegehalte kan tot ziekte leiden. Histamine en andere amines worden gevormd door de groei van bepaalde bacteriën. Deze groei kan veroorzaakt worden door het niet naleven van de tijd/temperatuuromstandigheden of het niet volgen van de goede hygiënische praktijken bij de vangst, de opslag, de verwerking en de distributie van visserijproducten. Bij een voedselvergiftiging ten gevolge van histamine gaat het meestal om vis van de families van de Scombridae, Clupeidae, Engraulidaeen of Coryphaenidae, waaronder tonijn, sardines, makreel en zeeoor. Tonijn, sardine, makreel, haring, ansjovis en diverse gelijkaardige vissoorten werden het hele jaar door zowel vers, in blik of in bokaal bemonsterd in de kleinhandel en in de viswinkels. Er werden 27 monsters genomen.

Opgespoorde kiemen Tabel 3.73 : Resultaten histaminegehalte in bepaalde vissoorten Resultaten (aantal monsters) Voldoende Onvoldoende Ansjovis 5 4 Haring 2 0 Makreel 2 0 Sardine 2 0 Tonijn 8 0 Diverse 4 0 In 4 monsters van ansjovis werden histaminegehaltes vastgesteld die de norm ruimschoots overschreden. De partijen van de producten die hiermee overeenstemmen werden uit de handel genomen. Het gehalte bij de andere monsters lag in alle andere gevallen ruim lager dan de norm. 3.1.3. Collectieve voedseltoxi-infecties We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er tenminste twee gelijkaardige gegroepeerde gevallen uitbreken met over het algemeen gastro-intestinale symptomen, te wijten aan één en dezelfde oorzaak in de voeding. In de haarden van voedsel toxi-infecties wordt het onderzoek hoofdzakelijk uitgevoerd door de Gemeenschappen voor wat de medische aspecten betreft en door het voedselagentschap voor de aspecten inzake voeding. De gegevens die tijdens deze onderzoeken worden verzameld, zijn essentieel om het beleid inzake toezicht en preventie op andere niveaus uit te werken. 153

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV