Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 156 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Figuur 3.13 : Dioxineprogramma : aantal monsters 5 KAAS 2 RUNDERVET 2 SPEK 3 MEEL 3 Voor meel werden drie monsters genomen hoewel hiervoor geen norm bestaat. Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld. 3.2.2. PCB’s VISOLIESUPPLEMENTEN 7 VIS Kaas 5 Rundervet 2 Spek 2 Meel 3 Visoliesupplementen 3 Vis 7 De polychloorbifenylen (PCB’s) vormen een groep van 209 verschillende stoff en die in 2 categorieën kunnen worden geklasseerd naargelang hun toxicologische eigenschappen. 12 ervan vertonen toxicologische eigenschappen die analoog zijn met deze van de dioxines en worden dus vaak als “dioxineachtige PCB’s” aangezien. Net zoals dioxines zijn PCB’s in vet oplosbaar. De maximumwaarden van PCB’s voor melk en melkproducten, eieren en vis, vlees van herkauwers, van varkens en afgeleide dierlijke vetstoff en zijn wettelijk vastgelegd . Bij dit programma werd de aanwezigheid onderzocht van 7 PCB indicatoren in eieren afkomstig uit de detailhandel (35), ingevoerde eieren (5), olie en vet van dierlijke oorsprong (10), babyvoeding op basis van vlees, vis en gevogelte (10). Er werd geen enkele overschrijding vastgesteld .

50 40 30 20 10 0 Figuur 3.14 : Programma voor PCB-indicatoren: aantal monsters 5 FRITUUROLIE 5 DIERLIJK FRITUURVET 4 BABYVOEDING MET VLEES 3 BABYVOEDING MET VIS 3 BABYVOEDING MET GEVOGELTE MEEL - VOEDINGSPASTA Voor de monsters in de categorie meel en voedingspasta is er geen offi ciële norm vastgelegd. Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld. In de rand van dit programma werden 15 monsters onderzocht op de aanwezigheid van dioxineachtige PCB’s. Het ging meer bepaald om monsters van kaas (5), vetten van dierlijke oorsprong (7) en meel (3). Hoewel er hiervoor geen offi ciële norm is vastgelegd, werden er geen afwijkende analyseresultaten vastgesteld. 3.2.3. Mycotoxines De gevaarlijkste mycotoxines worden gecontroleerd in de gevoeligste matrices, zoals afl atoxine B1 in graangewassen en afl atoxine M1 in melk. Een algemeen probleem voor mycotoxines is het feit dat men over weinig offi ciële normen beschikt. Hierdoor wordt de evaluatie van de analyseresultaten bemoeilijkt. Af en toe zijn er indicatieve waarden waarop men zich kan baseren om de resultaten te evalueren, maar dit is lang niet het geval voor elke mycotoxine in elke matrix. 3.2.3.1. Afl atoxines 35 EIEREN BIJ DE KLEINHANDELAAR 5 INGEVOERDE EIEREN 5 KAAS 47 VIS Frituurolie 5 Dierlijk frituurvet 5 Babyvoeding met vlees 4 Babyvoeding met vis 3 Babyvoeding met gevogelte Meel - voedingspasta 3 Eieren bij de kleinhandelaar 35 Ingevoerde eieren 5 Kaas 5 Vis 47 Afl atoxines zijn mycotoxines die aangemaakt worden door een schimmel die behoort tot de soort Aspergillus. Deze schimmel komt tot ontwikkeling wanneer de temperatuur en de vochtigheidsgraad hoog zijn. Deze mycotoxines zijn kankerverwekkende stoff en, die in groten getale in levensmiddelen aanwezig kunnen zijn. De afl atoxinegroep bevat verschillende verbindingen, waarvan de giftigheid en de aanwezigheid in levensmiddelen varieert. Afl atoxine B1 is veruit de meest toxische verbinding. 157

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv