Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 158 100 80 60 40 20 0 Uit veiligheidsoverwegingen moeten zowel het totaal gehalte aan afl atoxines (verbinding B1, B2, G1 et G2) en het gehalte aan afl atoxine B1 worden beperkt. Bij dieren wordt afl atoxine B1 in de stofwisseling tot afl atoxine M1 omgezet. Afl atoxine M1 wordt als een minder gevaarlijke kankerverwekkende stof dan afl atoxine B1 beschouwd, maar het blijft absoluut noodzakelijk om te vermijden dat de stof aanwezig is in melk en melkproducten die door de mens en meer bepaald door kleine kinderen worden geconsumeerd. Wat afl atoxine M1 betreft, werden er voor het controleprogramma 104 monsters van consumptiemelk genomen, 35 monsters van yoghurt, 55 van melkpoeder en 101 van kaas, bij ingevoerde melk (10), bij melk en voeding voor baby’s op basis van melk (20). Er is enkel voor melk een offi ciële norm beschikbaar. Voor producten op basis van melk wordt er op basis van deze offi ciële norm een maximum toegelaten gehalte berekend, waarbij rekening gehouden wordt met de hoeveelheid melk die in het eindproduct aanwezig is en met de gevolgen die het gebruikte productieproces kan hebben op de concentratie van een eventuele contaminatie. De analyseresultaten lagen ver onder de norm. Figuur 3.15 : Programma voor afl atoxine M1: aantal monsters 2 BABYMELK 8 MELK VOOR ZUIGELINGEN 10 BABYVOEDING OP BASIS VAN MELK 101 KAAS 10 INGEVOERDE MELK 35 YOGHURT 104 CONSUMPTIEMELK 55 MELKPOEDER Babymelk 2 Melk voor zuigelingen 8 Babyvoeding op basis van melk 10 Kaas 101 Ingevoerde melk 10 Yoghurt 35 Consumptiemelk 104 Melkpoeder 55 Het FAVV voert in de havens controles uit op de aanwezigheid van afl atoxines uit de groep B1, B2, G1 en G2 in noten en andere risicoproducten. Zij voert hiervoor ook in de verwerkingsindustrie controles uit op noten, zoals aardnoten, hazelnoten, pinda’s, amandelen en gedroogde kokosnoten. Bij de genomen monsters werd een overschrijding vastgesteld bij pistachenoten. Alle resterende verpakkingen van deze pistachenoten werden uit de rekken verwijderd en vernietigd.

Tabel 3.74 : Resultaten programma voor de afl atoxines B1, B2, G1, G2 Matrix 3.2.3.2. Deoxynivalenol Deoxynivalenol (DON) is een mycotoxine aangemaakt door schimmels die behoren tot de soort Fusarium en is regelmatig aanwezig in graangewassen zoals tarwe, maïs, gerst, haver en rogge en in verwerkt graan, zoals mout, bier en brood. Deze schimmels zijn in de grond aanwezig en zijn belangrijke ziekteverwekkers voor planten. DON is een heel stabiel bestanddeel, zowel tijdens de opslag, het malen en de verwerkingsprocessen, zelfs aan hoge temperaturen. DON is gedeeltelijk oplosbaar in water. In de distributiesector en de kleinhandel heeft men controles uitgevoerd op graangewassen (25), in meel en brood (27) en in koeken (3). Alhoewel er voor DON geen offi ciële norm bestaat, werden er geen afwijkende analyseresultaten vastgesteld. 3.2.3.3. Fumonisines Aantal monsters Conform Niet conform Amandelen 8 8 0 Aardnoten 3 3 0 Pinda’s 1 1 0 Gedroogde vijgen 5 5 0 Studentenhaver 2 2 0 Hazelnoten 7 7 0 Gedroogde kokosnoten 2 2 0 Garanoot 3 3 0 Hazelnootpasta 2 2 0 Pistachenoten 6 5 1 Totaal 39 38 1 Fumonisines zijn toxines die vooral kunnen voorkomen in maïsproducten. Er werd onderzoek gedaan naar de fumonisines B1 en B2 in producten op basis van maïs, zoals tortilla chips (6), popcorn (1), cornfl akes (9) en andere maïsproducten (2). Alhoewel er voor deze fumonisines geen offi ciële norm bestaat, werden er geen afwijkende analyseresultaten vastgesteld. 159

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv