Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 160 3.2.3.4. Ochratoxine A Ochratoxine A is een mycotoxine aangemaakt door verschillende schimmels. Het is van nature aanwezig in graangewassen, koffi ebonen, cacao en gedroogde vruchten, en werd eveneens ontdekt in producten van dierlijke oorsprong, in voorkomend geval in varkensniertjes. Ochratoxine A heeft onder andere kankerverwekkende eigenschappen. Het werd eveneens in verband gebracht met nieraandoeningen bij de mens. De productie van ochratoxine A hangt tezelfdertijd af van het leefmilieu en van fabricageomstandigheden (weersomstandigheden, abnormaal lange opslagtijd, vervoer, nat- of droogmalen, grillprocessen, gisting, …). Er werden monsters genomen van de meest gevoelige voedselmatrices, zoals granen (36), brood en meel (27), mout (7), pasta (5), koeken (3), gedroogde rozijnen (5) en kruiden (11). In 1 kruidenmonster werd er een lichte overschrijding van de norm vastgesteld. Er werden ook monsters genomen voor cacao en afgeleide producten (10), koffi e (15), druivensap (10) en rode wijn (10), waarvoor er geen normen bestaan. Voor deze matrices werden geen afwijkende waarden vastgesteld. 3.2.3.5. Patuline Patuline is een mycotoxine aangemaakt door verschillende soorten schimmels. Appelen en afgeleide producten zijn de voornaamste bron van patuline in de voeding. Er werd in 35 monsters van appelsap (15), druivensap (10) en babyvoeding (10) gezocht naar de aanwezigheid van patuline. Er werden geen abnormale waarden opgespoord. 3.2.4. 3-MCPD 3-MCPD is een kankerverwekkend bestanddeel dat zich onder bepaalde omstandigheden bij de verwerking van levensmiddelen vormt. Het kan meer in het bijzonder ontstaan tijdens de productie van een gezouten voedingsingrediënt. Er werden 30 monsters van sojasaus genomen en er werd geen enkele overschrijding van de norm vastgesteld.

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3.2.5. Zware metalen 3.2.5.1. Arsenicum Zwakte, dementie, moeheid, haarverlies, heesheid en gewichtsverlies zijn o.a. symptomen van een chronische arsenicumvergiftiging. Arsenicum wordt eveneens als kankerverwekkend beschouwd. Er werden in het kader van de monitoring 66 monsters van melkproducten, van voedingssupplementen en van zeevis genomen. Voor voedingssupplementen werd geen overschrijding van de wettelijke norm vastgesteld. Hoewel er voor de andere matrices geen wettelijke norm is vastgelegd, werden er geen afwijkende analyseresultaten vastgesteld. Figuur 3.16 : Programma voor arsenicum: aantal monsters 4 VOEDINGSSUPPLEMENTEN 15 CONSUMPTIEMELK 10 MELKPOEDER 20 YOGHURT 10 KAAS 3.2.5.2. Cadmium 7 VIS Voedingssupplementen 4 Consumptiemelk 15 Melkpoeder 10 Yoghurt 20 Kaas 10 Vis 7 Cadmium kan zich in het menselijk organisme ophopen en nierdysfuncties, bot- en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Een kankerverwekkende werking bij de mens kan niet worden uitgesloten. Levensmiddelen zijn de belangrijkste bron van blootstelling. Bij dit programma werd er in één monster yoghurt, in één monster sinaasappelsap en in drie monsters Sint-Jacobsschelpen een lichte overschrijding van de norm vastgesteld. 161

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV