Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 162 Tabel 3.75 : Resultaten programma voor cadmium Matrix Ook voor honing (19), opvolgmelk (5) en melk voor zuigelingen (5) werden er monsters genomen hoewel er voor deze matrices geen wettelijke norm is vastgelegd. Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld. 3.2.5.3. Kwik Aantal monsters Conform Niet conform Fruitsap 22 20 1 Babyvoeding (groenten) 4 4 0 Babyvoeding (koeken) 5 5 0 Meel 25 25 0 Pasta 11 11 0 Bereiding op basis van planten 4 4 0 Consumptiemelk1 5 1 5 0 Melkpoeder1 0 1 0 0 Yoghurt 20 19 1 Kaas1 0 1 0 0 Vis en visserijproducten 44 413 Kwikcontaminatie is vooral een risico bij vis en visproducten. 90% van de kwik aanwezig in zeevis en andere zeeproducten is methylkwik. Methylkwik kan de ontwikkeling van de hersenen bij zuigelingen verstoren en bij hogere gehaltes neurologische veranderingen bij volwassenen teweegbrengen. De toegelaten maximumgehalten houden rekening met het verschil in fysiologie van bepaalde vissoorten. Er werd in 2003 geen enkele overschrijding van de norm voor kwik in melk, melkproducten en zeevisserijproducten vastgesteld.

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Figuur 3.17 : Programma voor kwik: aantal monsters 4 VOEDINGSSUPPLEMENTEN 15 CONSUMPTIEMELK 10 MELKPOEDER 20 YOGHURT Hoewel er voor kaas geen wettelijke norm is vastgelegd, werden ook van deze matrix 10 monsters genomen. Er werden geen afwijkende waarden vastgesteld. 3.2.5.4. Lood 10 KAAS 46 VIS Voedingssupplementen 4 Consumptiemelk 15 Melkpoeder 10 Yoghurt 20 Kaas 10 Vis 46 Lood kan de cognitieve ontwikkeling afremmen, de intellectuele prestaties bij kinderen verminderen, en bij volwassenen de arteriële bloeddruk verhogen en cardio-vasculaire ziekten doen toenemen. In het kader van dit programma werden 156 monsters genomen. Er werden 4 lichte overschrijdingen van de normen vastgesteld : in melk voor zuigelingen, in yoghurt, in sinaasappelsap en in bakkerijgrondstoffen op basis van meel. Alle overschrijdingen werden opgevolgd door een proces-verbaal. 163

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv