Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 166 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3.2.7. Acrylamide Acrylamide is een stof die in sommige voedingsmiddelen gevormd wordt tijdens verhittingsprocessen bij hoge temperaturen in waterarme omstandigheden vanuit natuurlijke stoff en aanwezig in deze voedingsmiddelen. Acrylamide is waarschijnlijk kankerverwekkend bij de mens. In 2003 werden er op de Belgische markt 150 monsters genomen. De bemonsterde producten werd gekozen in functie van de reeds op internationaal vlak beschikbare informatie met betrekking tot de aanwezigheid van acrylamide in de voeding. Het ging hem voornamelijk om zetmeelrijke producten op basis van aardappelen of granen zoals frieten, chips, ontbijtgranen en dergelijke. Figuur 3.19 : Programma voor acrylamiden : aantal monsters 5 KOEKEN VOOR BABY’S 20 ONTBIJTGRANEN 3 CHOCOLADE 33 BEREIDE FRIETEN 16 VOORGEBAKKEN DIEPGEVROREN FRIETEN 5 PEPERKOEK 10 BROOD Koeken voor baby’s 5 Ontbijtgranen 20 Chocolade 3 Bereide frieten 33 Voorgebakken diepgevroren frieten 16 Peperkoek 5 Brood 10 Smeerchoco 2 Popcorn 5 Speculoos 5 Tortilla chips 2 Chips op basis van aardappelmeel 3 Chips op basis van aardappelschij es 24 Koeken 6 Vloeibare koffi e 3 Poederkoffi e 8 2 SMEERCHOCO 5 POPCORN 5 SPECULOOS 2 TORTILLA CHIPS 3 CHIPS OP BASIS VAN AARDAPPELMEEL 24 CHIPS OP BASIS VAN AARDAPPELSCHIJFJES 6 KOEKEN 3 VLOEIBARE KOFFIE 8 POEDERKOFFIE

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Er bestaan geen normen voor de aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen. De EU is momenteel bezig met een monitoringprogramma om de toestand op het terrein te kunnen evalueren en om na te gaan of wettelijke initiatieven ter zake nodig zijn. De analyseresultaten kunnen dus moeilijk beoordeeld worden. Toch is het verzamelen van deze gegevens heel nuttig. Ze laten namelijk toe de achtergrondcontaminatie van acrylamide in levensmiddelen te evalueren. Bovendien laten ze toe om de inname door de consument te kunnen schatten. Er zijn al contacten gelegd met de fabrikanten van voedingsmiddelen met hoge gehaltes aan acrylamide om de maatregelen te kennen die genomen werden in het productieproces om de gehaltes aan acrylimide te verlagen. 3.2.8. Nitraten De belangrijkste bron voor nitraatopname bij de mens zijn groenten. Volgens het Europese Wetenschappelijk Comité voor de Voeding is de dagelijkse totale dosis opgenomen nitraten normaal gezien veel lager dan de totale toegelaten dosis per dag. Niettemin heeft dit comité aanbevolen verdere inspanningen te doen om de blootstelling aan nitraten via levensmiddelen en water te reduceren. Het gaat hier vooral over spinazie en sla. Er werden 30 monsters genomen voor het opsporen van nitraten in ingevroren spinazie en babyvoeding. Geen enkele overschrijding van de normen werd vastgesteld. Figuur 3.20 : Programma voor nitraten: aantal monsters 4 BABYVOEDING MET WORTELEN 3 BABYVOEDING MET SPINAZIE/ANDIJVIE 3 BABYVOEDING MET FRUIT 5 BABYVOEDING MET GROENTEN 15 INGEVROREN SPINAZIE Babyvoeding met wortelen 4 Babyvoeding met spinazie/andijvie 3 Babyvoeding met fruit 3 Babyvoeding met groenten 5 Ingevroren spinazie 15 167

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv