Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Deel 3

Deel 3 Controleactiviteiten 3.5.1. Lood in kristal 174 3.5.2. Lood en cadmium in ceramiek 174 3.5.3. BADGE en BFDGE in visconserven op olie 174 3.5.4. Primaire aromatische amines 175 3.6. Irradiatie en radioactiviteit 175 3.6.1. Irradiatie 175 3.6.2. Radioactiviteit 175 3.7. Kwaliteit van zuivelproducten 176 3.7.1. Kwaliteit van melk en producten op basis van melk 176 3.7.2. Kwaliteit van eiproducten 177 3.8. Audits en andere controles 178 3.8.1. HACCP-audits en HACCP-inspecties 178 3.8.1.1. Grootkeukens 178 3.8.1.1.1. Schoolkeukens 178 3.8.1.1.2. Rust- en verzorgingsinstellingen 180 3.8.1.1.3. Ziekenhuiskeukens 181 3.8.1.1.4. Melkkeukens 182 3.8.1.1.5. Kinderdagverblijven 184 3.8.1.1.6. Cateringbedrijven 185 3.8.1.2. Grootdistributie en kleinhandel 186 3.8.1.2.1. Ketensupermarkten 187 3.8.1.2.2. Supermarkten in zelfstandig beheer 188 3.8.1.2.3. Kruidenierszaken 189 3.8.2. Inspecties en controles 190 3.9. Tabakscontrole in de horeca 191 3.10. Vitaminegehaltes in voedingssupplementen 191 1 4. Fraudepreventie en -bestrijding 192 4.1. De Nationale Opsporingseenheid (NOE) 1 92 4.1.1. Oprichting 192 4.1.2. Basisstrategie 192

Deel 3 Controleactiviteiten 4.2. Samenwerking inzake fraudepreventie en -bestrijding 195 4.2.1. Multidisciplinaire samenwerking 195 4.2.2. Internationale samenwerking 196 4.2.3. Wegcontroles 196 4.2.4. Opleidingen 196 4.3. Eigen activiteiten 197 4.3.1. Algemeen overzicht 197 4.3.2. Specifi eke acties 197 4.3.2.1. Actie “slachtgewichten” in de slachthuizen (maart 2003) 197 4.3.2.2. Actie “Chinese groothandels” – voorjaar 2003 198 4.3.2.3. Actie “leveranciers pitarestaurants” – najaar 2003 198 4.3.3. Verdachte monsternames 199 4.3.3.1. Verdachte monsternames op landbouwbedrijven 199 4.3.3.2. Hormonen in diervoeders 199 4.3.3.3. Hormonen in preparaten 200 5. Controles op de import uit derde landen 201 5.1. Grensinspectieposten 201 5.1.1. Dierenvoeders 201 5.1.2. Planten en plantaardige producten 202 5.1.2.1. Fytosanitaire controles 202 5.1.2.1.1. Gereguleerde planten en plantaardige producten 202 5.1.2.1.2. Houten verpakkingsmateriaal 203 5.1.2.1.3. Onderscheppingen 203 5.1.2.2. Kwaliteitscontroles 204 5.1.3. Dierlijke sector 205 5.1.3.1. Dierlijke producten voor humane consumptie 205 5.1.3.2. Dierlijke producten voor niet-humane consumptie 206 5.1.3.3. Levende dieren 207 5.1.4. Levensmiddelen 208 5.2. RASFF 209 5.2.1. Algemeen 209 5.2.2. RASFF berichten in 2003 210

 • Page 1 and 2: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 3 and 4: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 5 and 6: Inhoud Deel 1 Het voedselagentschap
 • Page 7 and 8: Woord vooraf Beste Lezer, Het activ
 • Page 9 and 10: Deel 2 Horizontale activiteiten 1.
 • Page 11 and 12: Deel 3 Controleactiviteiten 1. Dier
 • Page 13 and 14: Deel 3 Controleactiviteiten 1.3.2.8
 • Page 15: Deel 3 Controleactiviteiten 3.1.2.1
 • Page 19 and 20: Deel 5 Activiteiten van de labo’s
 • Page 21 and 22: Laboratoria Laboratoria Centrale di
 • Page 23 and 24: 1 het voedselagentschap als organis
 • Page 25 and 26: 1.2. Bestuur Algemene Diensten De a
 • Page 27 and 28: Figuur 1.3 : Organigram Bestuur Con
 • Page 29 and 30: Figuur 1.4 : Organigram van het Bes
 • Page 31 and 32: Figuur 1.5 : Organigram van Bestuur
 • Page 33 and 34: 2.2. Integratie van de verschillend
 • Page 35 and 36: 3. Het budget van het voedselagents
 • Page 37 and 38: 2 horizontale activiteiten
 • Page 39 and 40: Tegelijkertijd zullen de inspecties
 • Page 41 and 42: 1.1.2. De sterkte-zwakte-analyse Ei
 • Page 43 and 44: ● De ontwikkeling van een uniek e
 • Page 45 and 46: ● de klachten van consumenten ;
 • Page 47 and 48: Figuur 2.3 : Maandelijks aantal kla
 • Page 49 and 50: 3.4. Uitbouw website met specifi ek
 • Page 51 and 52: 4. Raadgevend comité 4.1. Overzich
 • Page 53 and 54: 26 november 2003 ● Consumentendia
 • Page 55 and 56: 4.2.4. Vogelpestcrisis Op een speci
 • Page 57 and 58: Tabel 2.3 : Wetenschappelijk comit
 • Page 59 and 60: 2003/23 Ontwerp van een koninklijk
 • Page 61 and 62: 5.2. Markant in 2003 5.2.1. Aanwezi
 • Page 63 and 64: 6.2. Inspecties door internationale
 • Page 66 and 67:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 68 and 69:

  66 1. Dierenvoeders, dierengezondhe

 • Page 70 and 71:

  3 controleactiviteiten deel 68 Tijd

 • Page 72 and 73:

  3 controleactiviteiten deel 70 van

 • Page 74 and 75:

  3 controleactiviteiten deel 72 Het

 • Page 76 and 77:

  3 controleactiviteiten deel 74 het

 • Page 78 and 79:

  3 controleactiviteiten deel 76 Deze

 • Page 80 and 81:

  3 controleactiviteiten deel 78 1.2.

 • Page 82 and 83:

  3 controleactiviteiten deel 80 Tabe

 • Page 84 and 85:

  3 controleactiviteiten deel 82 1.2.

 • Page 86 and 87:

  3 controleactiviteiten deel 84 1.2.

 • Page 88 and 89:

  3 controleactiviteiten deel 86 Als

 • Page 90 and 91:

  3 controleactiviteiten deel 88 De e

 • Page 92 and 93:

  3 controleactiviteiten deel 90 1.2.

 • Page 94 and 95:

  3 controleactiviteiten deel 92 1.2.

 • Page 96 and 97:

  3 controleactiviteiten deel 94 Sind

 • Page 98 and 99:

  3 controleactiviteiten deel 96 Een

 • Page 100 and 101:

  3 controleactiviteiten deel 98 1.3.

 • Page 102 and 103:

  3 controleactiviteiten deel 100 Tab

 • Page 104 and 105:

  3 controleactiviteiten deel 102 1.3

 • Page 106 and 107:

  3 controleactiviteiten deel 104 1.3

 • Page 108 and 109:

  3 controleactiviteiten deel 106 1.3

 • Page 110 and 111:

  3 controleactiviteiten deel 108 Tab

 • Page 112 and 113:

  3 controleactiviteiten deel 110 1.3

 • Page 114 and 115:

  3 controleactiviteiten deel 112 1.3

 • Page 116 and 117:

  3 controleactiviteiten deel 114 Tab

 • Page 118 and 119:

  3 controleactiviteiten deel 116 Nie

 • Page 120 and 121:

  3 controleactiviteiten deel 118 Fig

 • Page 122 and 123:

  3 controleactiviteiten deel 120 Tab

 • Page 124 and 125:

  3 controleactiviteiten deel 122 Tab

 • Page 126 and 127:

  3 controleactiviteiten deel 124 2.

 • Page 128 and 129:

  3 controleactiviteiten deel 126 2.1

 • Page 130 and 131:

  3 controleactiviteiten deel 128 De

 • Page 132 and 133:

  3 controleactiviteiten deel 130 2.1

 • Page 134 and 135:

  3 controleactiviteiten deel 132 2.2

 • Page 136 and 137:

  3 controleactiviteiten deel 134 2.2

 • Page 138 and 139:

  3 controleactiviteiten deel 136 Daa

 • Page 140 and 141:

  3 controleactiviteiten deel 138 2.4

 • Page 142 and 143:

  3 controleactiviteiten deel 140 3.

 • Page 144 and 145:

  3 controleactiviteiten deel 142 Tab

 • Page 146 and 147:

  3 controleactiviteiten deel 144 3.1

 • Page 148 and 149:

  3 controleactiviteiten deel 146 Tab

 • Page 150 and 151:

  3 controleactiviteiten deel 148 3.1

 • Page 152 and 153:

  3 controleactiviteiten deel 150 3.1

 • Page 154 and 155:

  3 controleactiviteiten deel 152 Tab

 • Page 156 and 157:

  3 controleactiviteiten deel 154 Als

 • Page 158 and 159:

  3 controleactiviteiten deel 156 10

 • Page 160 and 161:

  3 controleactiviteiten deel 158 100

 • Page 162 and 163:

  3 controleactiviteiten deel 160 3.2

 • Page 164 and 165:

  3 controleactiviteiten deel 162 Tab

 • Page 166 and 167:

  3 controleactiviteiten deel 164 Tab

 • Page 168 and 169:

  3 controleactiviteiten deel 166 50

 • Page 170 and 171:

  3 controleactiviteiten deel 168 50

 • Page 172 and 173:

  3 controleactiviteiten deel 170 3.3

 • Page 174 and 175:

  3 controleactiviteiten deel 172 de

 • Page 176 and 177:

  3 controleactiviteiten deel 174 3.5

 • Page 178 and 179:

  3 controleactiviteiten deel 176 De

 • Page 180 and 181:

  3 controleactiviteiten deel 178 3.8

 • Page 182 and 183:

  3 controleactiviteiten deel 180 3.8

 • Page 184 and 185:

  3 controleactiviteiten deel 182 Tab

 • Page 186 and 187:

  3 controleactiviteiten deel 184 3.8

 • Page 188 and 189:

  3 controleactiviteiten deel 186 Tab

 • Page 190 and 191:

  3 controleactiviteiten deel 188 3.8

 • Page 192 and 193:

  3 controleactiviteiten deel 190 3.8

 • Page 194 and 195:

  3 controleactiviteiten deel 192 4.

 • Page 196 and 197:

  3 controleactiviteiten deel 194 Fig

 • Page 198 and 199:

  3 controleactiviteiten deel 196 4.2

 • Page 200 and 201:

  3 controleactiviteiten deel 198 4.3

 • Page 202 and 203:

  3 controleactiviteiten deel 200 4.3

 • Page 204 and 205:

  3 controleactiviteiten deel 202 Tab

 • Page 206 and 207:

  3 controleactiviteiten deel 204 Tab

 • Page 208 and 209:

  3 controleactiviteiten deel 206 Tab

 • Page 210 and 211:

  3 controleactiviteiten deel 208 5.1

 • Page 212 and 213:

  210 5.2.2. RASFF berichten in 2003

 • Page 214 and 215:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 216 and 217:

  214 1. Crisispreventie 1.1. Crisisd

 • Page 218 and 219:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 220 and 221:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 222 and 223:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 224 and 225:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 226 and 227:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 228 and 229:

  4 crisispreventie en -beheer deel 2

 • Page 230 and 231:

  a c t i v i t e i t e n v e r s l a

 • Page 232 and 233:

  230 1. Het netwerk van laboratoria

 • Page 234 and 235:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 236 and 237:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 238 and 239:

  5 activiteiten van de labo’s deel

 • Page 240 and 241:

  Bijlage 1 Samenstelling van het raa

 • Page 242:

  Bijlage 2 : Samenstelling van het w

 • Page 245:

  NOE : Nationale Opsporingseenheid N

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv