Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 170 3.3.1. Analytische controles Net zoals in de vorige jaren, bleek uit deze monitoringcampagne duidelijk dat de wetgeving inzake de etikettering van levensmiddelen die GGO’s of afgeleiden ervan bevatten, wel degelijk nageleefd wordt. Dit jaar is immers 100 % van de ontlede monsters conform bevonden. Bij 7 monsters (op een totaal van 96 ontlede monsters) werd aangetoond dat afgeleiden van genetisch gemodifi ceerde soja (6) en maïs (1) aanwezig waren. De vastgestelde gehaltes lagen tussen 0,1 et 0,7 % en dus onder de wettelijke drempel van 1 % voor de etikettering. De lagere score van genetische gemanipuleerde maïs wordt veroorzaakt door de overvloedige maïsteelt in Europa, in tegenstelling tot soja dat hoofdzakelijk ingevoerd wordt uit landen waar de teelt van GGO’s ruim verspreid is. In het geval van monsters genomen bij de fabrikant en waarvan het GGO-gehalte hoger was dan 0,1 %, kon slechts 1 fabrikant niet bewijzen dat er preventieve maatregelen werden genomen. Voor de anderen werd gesteld dat het eerder om een toevallige of een op technisch vlak onvermijdelijke besmetting ging. De resultaten van het controleprogramma worden in onderstaande tabellen gedetailleerd weergegeven. In tabel 3.77 staan de resultaten van de monsternemingen van de levensmiddelen in de distributiesector, terwijl in tabel 3.78 de resultaten van de bemonstering op ingrediënten en levensmiddelen bij de fabrikanten staan. Gezien de gevoeligheid van de actuele analysemethodes, kan de waarde van 0,1 % worden beschouwd als de waarde die samenvalt met de detectielimiet. Voor de waarden lager dan 0,1 %, gaat men uit van het principe dat het monster vrij is van GGO’s. Tabel 3.77 : Resultaten van de ontledingen op monsters van levensmiddelen die in de distributiesector werden genomen Soort voeding Voeding voor baby’s en kinderen Aantal monsters minder dan 0,1 % GGO’s Aantal monsters met een GGO-gehalte tussen 0,1 % en 1 % meer dan 1 % GGO’S 10 8 2 (soja) 0 Ontbijtgranen 5 5 0 0 Brood 3 2 1 (maïs) 0 Meel 6 6 0 0 Soepen, sauzen en crèmes 1 2 1 2 0 0 Andere 7 7 0 0 Totaal 43 40 3 0

Tabel 3.78 : Resultaten van de ontledingen op monsters van ingrediënten en levensmiddelen die bij de fabrikanten hiervan werden genomen Soort voeding of ingrediënt Aantal monsters minder dan 0,1 % GGO’s Aantal monsters met een GGO-gehalte tussen 0,1 % en 1 % 3.3.2. Controles op de door de fabrikant zelf uitgewerkte preventiesystemen meer dan 1 % GGO’S Chips en aperitiefkoekjes 2 2 0 0 Meel, griesmeel 23 212 (soja) 0 Zetmeel 9 8 1 (soja) 0 Eiwitten 5 5 0 0 Soep 2 2 0 0 Granen1 0 1 0 0 0 Olie 10 1 (soja) 0 Andere 2 2 0 0 Totaal 54 50 4 0 In 2003 verplichtte geen enkele expliciete reglementaire bepaling de fabrikanten van ingrediënten en levensmiddelen om speciale systemen in te stellen teneinde te kunnen bewijzen dat er geen GGO’s in hun ingrediënten aanwezig zijn. Niettemin beschikten reeds 94 % van de betrokken fabrikanten over minder of meer uitgewerkte preventiesystemen om aan te tonen dat er geen afgeleiden van GGO’s in hun producten aanwezig zijn. De verplichting voor de leveranciers om certifi caten af te leveren waarbij gegarandeerd wordt dat er geen GGO’s aanwezig zijn (92 % van de fabrikanten), evenals de bevoorrading van grondstoff en in een “GGO-vrij” land (40 % van de fabrikanten) zijn maar enkele van de maatregelen. Eén derde van de fabrikanten bezit een intern en/of extern controlesysteem, waardoor op regelmatige basis spontane analyses op hun ingrediënten worden uitgevoerd. Tenslotte verklaart 60 % van de ondervraagde fabrikanten dat ze een systeem voor identiteitsbehoud gebruiken. ● Een systeem voor identiteitsbehoud heeft als doel het geheel van de productiekolom te omvatten, vanaf het stadium waarbij de zaden worden geselecteerd tot het afgewerkt product. In elk stadium van deze productiekolom (teelt, opslag, vervoer, verwerking), worden preventiemaatregelen ingesteld (bijvoorbeeld door het aanwenden van opslag- en vervoermiddelen die speciaal hiervoor bestemd zijn of die met bijzondere zorg worden gereinigd), gecombineerd met eventuele controlemaatregelen zodat de besmetting van producten door GGO’s of afgeleiden ervan kan worden verhinderd. Dit zijn dure systemen die in hoge mate afhankelijk zijn van de houding van alle actoren van de productiekolom. Bijgevolg is een certifi cering door derden vereist. Een systeem voor identiteitsbehoud dat aan alle vereisten voldoet kan in de conventionele voedingssector enkel worden opgesteld door grote producenten. Hierbij wordt opgemerkt dat 171

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV