Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 174 3.5. Materialen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen Aangezien elk levensmiddel met materialen in contact komt is het belangrijk erover te waken dat er geen contaminatie is vanuit deze materialen in het voedsel. Dit wordt nagegaan aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd, bij een bepaalde temperatuur met een levensmiddel (of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen) in contact gebracht worden. 3.5.1. Lood in kristal De specifi eke migratie van lood vanuit het kristal naar het levensmiddel moet onder de wettelijk vastgelegde maximumgrens blijven. In 2003 werden er 20 stalen bemonsterd, elk bestaande uit 6 glazen. Geen enkel glas overschreed de wettelijke norm. 3.5.2. Lood en cadmium in ceramiek Vele ceramische producten zoals borden, tassen en keukengerei zijn gekleurd, versierd of gelakt, wat soms kan leiden tot een verhoogde afgifte van cadmium en lood in het levensmiddel. In 2003 werd 10 stalen ceramiek getest op de migratie van lood en cadmium. Bij één staal werd een overschrijding van de norm voor lood vastgesteld. 3.5.3. BADGE en BFDGE in visconserven op olie BADGE (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether) en BFDGE ( bis (hydroxyfenyl) methaan-bis (2,3-epoxypropyl) kunnen vrijkomen uit de bekleding en laklagen van bijvoorbeeld conservenblikken en in de voeding terechtkomen. De specifi eke migratielimiet voor zowel BADGE als voor BFDGE is wettelijk vastgelegd . In 2003 werd op 20 stalen visconserven op olie (sardines in olijfolie, makreelfi lets in visolie, tonijn in zonnebloemolie,…) zowel de specifi eke migratie van BADGE als van BFDGE bepaald. Bij geen enkel van de 20 stalen werd een overschrijding van de wettelijke norm vastgesteld.

3.5.4. Primaire aromatische amines In 2003 werden 36 stalen plastic verpakkingen geanalyseerd op primaire aromatische amines. 15 stalen overschreden de norm . Hierbij dient wel vermeld te worden dat gebruikte verpakkingen werden geanalyseerd, waardoor een zekere verontreiniging met het levensmiddel niet kon worden uitgesloten en waardoor de resultaten vertekend kunnen zijn. Aangezien de vastgestelde overschrijdingen de norm slechts in relatieve kleine mate overschreiden kan niet uitgesloten worden dat dit te wijten is aan de verontreiniging door het levensmiddel. Bijgevolg werden ook geen verdere acties ondernomen. 3.6. Irradiatie en radioactiviteit 3.6.1. Irradiatie Slechts een heel beperkt aantal producten die op de Belgische markt komen, mogen bestraald worden. Elk van deze producten moet op de verpakking de vermelding “doorstraald”, “door straling behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” hebben staan. In 2003 werden 2 matrices gecontroleerd : kikkerbillen waarop bestraling wettelijk is toegestaan en geraspte kaas die niet bestraald mag worden, maar waarvan in het verleden is gebleken dat dit soms toch gebeurde. De stalen werden genomen in de detailhandel. Bij de kikkerbillen werd nagegaan of het product een behandeling met ioniserende stralen had ondergaan terwijl dit niet op het etiket vermeld stond. Na controle bleken 9 van de 12 gecontroleerde stalen doorstraald te zijn, alhoewel dit niet op het etiket vermeld was. Van 75 % van de stalen was de etikettering dus niet conform de wetgeving. Er werden 25 stalen geraspte kaas geanalyseerd, 5 daarvan bleken bestraald te zijn en waren daardoor in overtreding met de wetgeving. Op geen enkel van de 5 doorstraalde verpakkingen bleek het etiket de doorstraling te vermelden. Als niet-conformiteiten werden vastgesteld, gebeurde een recall van de producten en werden ze vernietigd. 3.6.2. Radioactiviteit Radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het FANC (Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles). Beide instanties voeren dus controles op de aanwezigheid van radioactiviteit uit. 175

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv