Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 176 De wettelijke basis rond het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen werd gelegd na de kernramp van Tsjernobyl. Het betreft bijna uitsluitend Europese regelgeving. Het FAVV nam in 2003 voor de controle op levensmiddelen van dierlijke oorsprong 110 monsters van de nationale productie (bij runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, kippen, aquacultuur, konijnen, gekweekt en vrij wild,…), 20 monsters van dieren ingevoerd uit derde landen om in België te worden geslacht en 5 monsters van slachtdieren afkomstig uit Europese lidstaten. 71 stalen van uit derde landen ingevoerde producten (visserijproducten, rood vlees, kikkerbillen…) en 48 stalen genomen in de vismijnen werden geanalyseerd. Daarnaast werden ook nog enkele stalen paddestoelen en bosbessen uit derde landen gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactiviteit. Bij geen enkel van de uitgevoerde analyses werd een overschrijding van de maximaal toegelaten gehaltes vastgesteld. Bij het merendeel van de stalen kon zelfs geen spoor van artifi ciële radioactiviteit worden vastgesteld, terwijl bij enkele sporen teruggevonden werden die schommelden rond de detectielimiet. Over het geheel gezien kan dus gesteld worden dat in 2003 de analyses een totale afwezigheid van artifi ciële radioactiviteit in levensmiddelen aantoonden. 3.7. Kwaliteit van zuivelproducten 3.7.1. Kwaliteit van melk en producten op basis van melk In 2003 organiseerde het voedselagentschap in opdracht van het BIRB de boter- en melkpoederkeuringen. Experts uit overheid en privé keuren de organoleptische eigenschappen van boter en melkpoeder. Op basis hiervan mogen die producten het label “extra kwaliteit” dragen en kan de industrie Europese steun verkrijgen. Onderstaande tabel toont het aantal keuringen met bijhorende kwaliteitsresultaten verricht tijdens de voorbije jaren. Tabel 3.79 : Resultaten kwaliteit van melk en producten op basis van melk Keuringen Aantal monsters 2001 2002 2003 % extra kwaliteit Aantal monsters % extra kwaliteit Aantal monsters % extra kwaliteit Boter 535 88 % 492 89 % 393 88 % Melkpoeder 174 98 % 179 94 % 163 96 % Totaal 709 90,8 % 67190,3 % 556 90,3 %

3.7.2. Kwaliteit van eiproducten In 2003 werden monsters eiproduct genomen in de eiproducteninrichtingen om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd worden : ● het gehalte aan Beta-OH-boterzuur wordt gecontroleerd om na te gaan of er geen bebroede of ontaarde eieren werden aangewend als grondstof. ● het melkzuur- en het barnsteengehalte wordt gemeten om te controleren of de nodige hygiëne in acht wordt genomen totdat de eieren en eiproducten een behandeling hebben ondergaan. ● de hoeveelheid resten van schalen, vliezen en eventuele ander deeltjes in het eiproduct worden gecontroleerd om de zuiverheid van de eiproducten na te gaan. Tabel 3.80 : Resultaten programma kwaliteit bij eiproducten Product Aantal monsters Voldoende Onvoldoende Beta-OH-boterzuur 58 100 % 0 % Melkzuur 56 100 % 0 % Barnsteenzuur 57 82 % 18 % Resten van schaalen vliesdelen 78 82 % 18 % 177

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv