Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 178 3.8. Audits en andere controles 3.8.1. HACCP-audits en HACCP-inspecties 3.8.1.1. Grootkeukens De bezoeken aan de grootkeukens gaan na een eerste reeks bezoeken in 2002 nog steeds door. Er werden in 2003 1001 inrichtingen bezocht. 3.8.1.1.1. Schoolkeukens In totaal werden 338 schoolkeukens aan een inspectie onderworpen. Tabel 3.81 : Algemene hygiëne voor schoolkeukens % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Lokalen, uitrustingen 5 35 60 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 5 29 66 Water / IJs 1 4 95 Beheersing van afval 1 5 94 Persoonlijke hygiëne 1 15 84 Beheersing van gevaarlijke / toxische / niet eetbare stoff en 1 4 95 Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten 1 6 93 Stockage en bewaarvoorraden (hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd) 4 20 76 Temperatuur van de producten (koud, warm) 3 1 5 82 Etikettering van de producten 1 18 81 Vervoer en distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur) 2 9 89

Tabel 3.82 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor schoolkeukens % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan (1) 40 15 45 Toepassing HACCP plan (2) 38 16 45 Herziening HACCP plan 36 15 49 Documentatie 35 16 50 Opleiding 36 18 46 Globaal 37 16 47 (1) Theoretische ontwikkeling – werd dit voorzien, heeft men erover nagedacht ? (2) Praktische toepassing – is dit inbegrepen en wordt dit op het terrein toegepast ? Tabel 3.83 : Aanwezigheid en gebruik van de gids voor goede hygiënepraktijken in schoolkeukens Aanwezigheid Ja 23 % Neen 77 % Gebruik Ja 23 % Neen 77 % De algemene hygiëne in schoolkeukens was in 2002 vrij goed en is nog verbeterd in 2003. De voornaamste tekortkomingen bevinden zich echter nog steeds of het vlak van de inrichting van de lokalen en de reinigings- en ontsmettingsprocedures. Hoewel het percentage van inrichtingen die het HACCP-systeem hebben opgestart laag blijft, blijft deze gestaag stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. In deze sector moet een reële inspanning worden geleverd, want kinderen vormen een risicogroep. Hoewel het aantal inrichtingen die de gidsen voor goede hygiënepraktijken (GGHP) aanwenden sinds vorig jaar verdubbeld is, blijft het percentage van 23 % onvoldoende. 179

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv