Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 180 3.8.1.1.2. Rust- en verzorgingsinstellingen Het FAVV controleerde in 2003 in het totaal de keukens van 498 rust- en verzorgingsinstellingen. Tabel 3.84 : Algemene hygiëne voor de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Tabel 3.85 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen Conform Lokalen, uitrustingen1 0 33 57 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 7 31 63 Water / IJs 1198 Beheersing van afval 2 8 89 Persoonlijke hygiëne 1 9 89 Beheersing van gevaarlijke / toxische / niet eetbare stoff en 1 7 93 Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten 1 7 92 Stockage en bewaarvoorraden (hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd) 3 1 8 80 Temperatuur van de producten (koud, warm) 3 1 2 85 Etikettering van de producten 2 1 2 86 Vervoer en distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur) 2 6 92 % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 50 25 25 Toepassing HACCP plan 44 34 22 Herziening HACCP plan 40 3128 Documentatie 43 27 29 Opleiding 44 34 22 Globaal 44 30 25

Tabel 3.86 : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP in de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen Aanwezigheid Ja 54 % Het algemeen hygiënisch niveau van de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen is vrij goed en vergelijkbaar met vorig jaar. Niettemin moeten er nog steeds verbeteringen worden aangebracht met betrekking tot de infrastructuur van de lokalen en de reinigings- en ontsmettingsprocedures. Het globaal niveau van de inrichtingen die de veiligheidsprocedures hebben ingesteld, is nauwelijks geëvolueerd. Het gebruik van een GGHP daarentegen ligt duidelijk hoger. 3.8.1.1.3. Ziekenhuiskeukens In 2003 werden in het kader van dit programma 44 ziekenhuiskeukens bezocht. Tabel 3.87 : Algemene hygiëne voor ziekenhuiskeukens Neen 46 % Gebruik Ja 48 % % Neen 52 % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Lokalen, uitrustingen1 2 32 56 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 3 5 93 Water / IJs 0 3 97 Beheersing van afval 0 9 91 Persoonlijke hygiëne 0 5 95 Beheersing van gevaarlijke / toxische / niet eetbare stoff en 0 0 100 Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten 0 0 100 Stockage en bewaarvoorraden (hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd) 3 1 5 83 Temperatuur van de producten (koud, warm) 3 21 76 Etikettering van de producten 0 0 100 Vervoer en distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur) 4 7 89 181

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV