Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 182 Tabel 3.88 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor ziekenhuiskeukens % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 7122 7 Toepassing HACCP plan 65 29 6 Herziening HACCP plan 55 38 7 Documentatie 68 25 7 Opleiding 67 29 4 Globaal 65 29 6 Tabel 3.89 : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP in ziekenhuiskeukens Aanwezigheid Ja 44 % Net zoals bij de schoolkeukens en de keukens van rust- en verzorgingsinstellingen, is de inrichting van de lokalen het zwakke punt bij de ziekenhuiskeukens. In deze sector is de reiniging en ontsmetting duidelijk verbeterd. Ook de andere scores qua hygiëne zijn heel goed, maar de koudeketen moet nog worden verbeterd. Het aantal inrichtingen dat over een HACCP-plan beschikt ligt beduidend hoger ten opzichte van 2002 (71 % t.o.v. 59 %), maar het gebruik van een GGHP is niet wijd verspreid. 3.8.1.1.4. Melkkeukens Neen 56 % Gebruik Ja 43 % Neen 57 % Zuigelingenvoeding wordt best juist voor de toediening ervan bereid. Wanneer dit niet mogelijk is en ze dus een tijdje bewaard moet worden, moet ze zo snel mogelijk worden afgekoeld. Liefst wordt daarbij gebruik gemaakt van snelkoelers. Om het risico op microbiële besmetting zo laag mogelijk te houden is de afkoeling van zuigelingenvoeding bij kamertemperatuur volledig uit den boze. Wanneer de voeding even warm gehouden moet worden vooraleer ze kan worden toegediend, moet deze periode zo kort mogelijk gehouden worden. 24 melkkeukens kregen in 2003 een inspecteur van het FAVV over de vloer.

Tabel 3.90 : Algemene hygiëne voor melkkeukens % Zware tekortkoming Tabel 3.91 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor melkkeukens Lichte tekortkoming Lokalen, uitrustingen 0 1 9 81 Conform Reinigings- en ontsmettingsprogramma 0 0 100 Water voor de bereiding van zuigelingenvoeding 0 0 100 Persoonlijke hygiëne 0 0 100 Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten 0 0 100 Stockage en bewaarvoorraden (hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd) 6 1 6 77 Temperatuur van de producten (koud, warm) 0 21 79 Na bereiding zuigelingenvoeding / melk zo snel mogelijk koelen Zuigelingenvoeding / melk niet warm houden Beperken van de tijd tussen de opwarming en de voeding 0 25 75 0 7 93 0 1 89 Etikettering van grondstoff en / ingrediënten 0 0 100 Distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur) 0 0 100 % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 65 15 20 Toepassing HACCP plan 68 12 21 Herziening HACCP plan 58 22 20 Documentatie 58 22 20 Opleiding 58 22 20 Globaal 6119 20 Dit jaar werden er meer gerichte inspecties gedaan in de melkkeukens van ziekenhuizen en de resultaten inzake algemene hygiëne zijn vrij goed, maar de toepassing van goede praktijken bij de bereiding van zuigelingenvoeding bleken nog niet voldoende. 183

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV