Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 184 3.8.1.1.5. Kinderdagverblijven In 2003 werden 65 kinderdagverblijven gecontroleerd. Tabel 3.92 : Algemene hygiëne voor de keukens van kinderdagverblijven % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Tabel 3.93 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP-principes voor de keukens van kinderdagverblijven Conform Lokalen, uitrustingen 7 1 8 75 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 0 30 70 Water / IJs 3 0 97 Beheersing van afval 2 0 98 Persoonlijke hygiëne 0 7 93 Beheersing van gevaarlijke / toxische / niet eetbare stoff en 0 0 100 Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten 0 0 100 Stockage en bewaarvoorraden (hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd) 0 7 93 Temperatuur van de producten (koud, warm) 0 7 93 Etikettering van de producten 0 5 95 Vervoer en distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur) 0 0 100 % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 4144 14 Toepassing HACCP plan 40 519 Herziening HACCP plan 23 5126 Documentatie 27 43 30 Opleiding 33 52 15 Globaal 33 48 19

Tabel 3.94 : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP voor keukens van kinderdagverblijven Aanwezigheid Ja 9 % Omdat in 2002 slechts 14 inrichtingen bezocht werden is het moeilijk bovenstaande resultaten ermee te vergelijken. De resultaten inzake algemene hygiëne zijn goed, maar de lokalen en de reiniging-ontsmetting laten toch ook hier te wensen over. Enkel een derde van de kinderdagverblijven heeft een bevredigend HACCP-plan. 3.8.1.1.6. Cateringbedrijven In het kader van dit programma werden 32 cateringbedrijven bezocht. Tabel 3.95 : Algemene hygiëne in keukens van cateringbedrijven Neen 91 % Gebruik Ja 8 % % Neen 92 % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Conform Lokalen, uitrustingen 29 19 52 Reinigings- en ontsmettingsprogramma 23 23 55 Water / IJs 0 0 100 Beheersing van afval 0 1 6 84 Persoonlijke hygiëne 20 3 77 Beheersing van gevaarlijke / toxische / niet eetbare stoff en 7 1 9 74 Hygiënische kwaliteit van grondstoff en / ingrediënten1 3 1 0 77 Stockage en bewaarvoorraden (hygiëne, rotatie, temperatuur, tijd) 1 3 1 9 68 Temperatuur van de producten (koud, warm)1 3 1 7 70 Etikettering van de producten1 9 1 3 69 Vervoer en distributievoorwaarden (hygiëne en temperatuur) 1 5 1 5 69 185

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv