Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 186 Tabel 3.96 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes in keukens van cateringbedrijven % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 60 34 7 Toepassing HACCP plan 48 46 6 Herziening HACCP plan 53 35 13 Documentatie 59 29 13 Opleiding 53 36 12 Globaal 54 36 10 Tabel 3.97 : Aanwezigheid en gebruik van de GGHP in keukens van cateringbedrijven Aanwezigheid Ja 72 % Aangezien vele collectieve restaurants van een keuken in eigen beheer overstappen naar maaltijden die door een cateringbedrijf worden geleverd, werden cateringbedrijven in de programmatie van 2003 opgenomen. Er werden 32 inrichtingen bezocht en het is opmerkelijk vast te stellen dat in deze sector waar de GGHP het meest worden gebruikt en waar 54 % van de inrichtingen over een afdoend HACCP-plan beschikken, de resultaten inzake algemene hygiëne het slechtst zijn. Er werden immers belangrijke inbreuken vastgesteld, vooral op het vlak van de lokalen en van de reiniging en ontsmetting, maar eveneens op het vlak van de persoonlijke hygiëne, van de etikettering op de producten en van de vervoers- en distributieomstandigheden van de maaltijden. 3.8.1.2. Grootdistributie en kleinhandel Neen 28 % Gebruik Ja 50 % Neen 50 % Dit jaar werden eveneens audits uitgevoerd in de sector van de grootdistributie en de kleinhandel. Er werden in totaal 899 ketensupermarkten, supermarkten in zelfstandig beheer en kruidenierszaken bezocht. In 2003 bestond er voor deze sector nog geen GGHP.

3.8.1.2.1. Ketensupermarkten Binnen dit programma werden in 2003 297 ketensupermarkten bezocht. Tabel 3.98 : Algemene hygiëne voor ketensupermarkten % Zware tekortkoming Tabel 3.99 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes in ketensupermarkten Lichte tekortkoming Conform Niet verpakte voedingsmiddelen 0 1 3 87 Lokalen 3 20 77 Afwezigheid insecten of ongedierte / huisdieren / tabak 3 7 90 Uitrusting / apparatuur / oppervlakken 3 1 86 Persoonlijke hygiëne 1 8 91 Voedingsafval 0 1 89 Stockage en bewaarvoorwaarden (hygiëne, rotatie, tijd) Stockage en bewaarvoorwaarden (temperatuur) 3 1 7 80 4 1 8 79 Etikettering van de producten 3 1 6 81 % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 5119 30 Toepassing HACCP plan 43 29 28 Herziening HACCP plan 36 30 34 Documentatie 39 24 37 Opleiding 40 26 33 Globaal 42 26 32 Deze inrichtingen behoren tot de grote distributieketens en ontvangen richtlijnen met betrekking tot de hygiëne en HACCP van hun centraal bestuur. Het HACCP plan wordt op het centrale niveau van de grootwarenhuizen opgesteld en dan gedecentraliseerd geïmplementeerd. Volgens de resultaten van het onderzoek, zijn er voornamelijk problemen op het vlak van de inrichting van de lokalen en het naleven van de koudeketen (de producten staan te lang op de loskade, overvolle koeltoonbanken, te hoge temperatuur in de koelkasten en dergelijke). Minder dan de helft van de inrichtingen brengt het bestaande HACCP-plan in de praktijk. 187

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv