Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 188 3.8.1.2.2. Supermarkten in zelfstandig beheer Het FAVV bezocht in 2003 268 zelfstandige (en kleinere) supermarkten. Tabel 3.100 : Algemene hygiëne voor supermarkten in zelfstandig beheer % Zware tekortkoming Lichte tekortkoming Tabel 3.101 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor supermarkten in zelfstandig beheer Conform Niet verpakte voedingsmiddelen 0 1 3 87 Lokalen 4 1 6 79 Afwezigheid insecten of ongedierte / huisdieren / tabak 2 4 95 Uitrusting / apparatuur / oppervlakken 4 20 75 Persoonlijke hygiëne 2 1 3 86 Voedingsafval 2 6 92 Stockage en bewaarvoorwaarden (hygiëne, rotatie, tijd) Stockage en bewaarvoorwaarden (temperatuur) 6 24 71 5 23 73 Etikettering van de producten 0 26 74 % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 36 17 47 Toepassing HACCP plan 37 14 49 Herziening HACCP plan 35 13 52 Documentatie 28 15 56 Opleiding 3119 49 Globaal 34 16 51 In deze inrichtingen zijn de vaststellingen inzake algemene hygiëne gelijkaardig als in de grote supermarkten : gemiddelde resultaten met daarbij nog tekortkomingen op het vlak van het onderhoud van de lokalen en de etikettering van de producten. 36 % van deze inrichtingen beschikken over een HACCPplan. Bijna de helft heeft nog helemaal geen plan.

3.8.1.2.3. Kruidenierszaken Van de kleinste categorie werden 334 bedrijven geïnspecteerd. Tabel 3.102 : Algemene hygiëne voor kruidenierszaken % Zware tekortkoming Tabel 3.103 : Veiligheidsprocedures op basis van HACCP principes voor de kruidenierszaken Lichte tekortkoming Conform Niet verpakte voedingsmiddelen 6 20 74 Lokalen 3 20 77 Afwezigheid insecten of ongedierte / huisdieren / tabak 2 9 89 Uitrusting / apparatuur / oppervlakken 3 23 74 Persoonlijke hygiëne 2 1 2 87 Voedingsafval 2 1 0 88 Stockage en bewaarvoorwaarden (hygiëne, rotatie, tijd) Stockage en bewaarvoorwaarden (temperatuur) 3 23 73 4 26 69 Etikettering van de producten 4 20 76 % Voldoende Onvoldoende Afwezig HACCP plan 1 0 1 8 71 Toepassing HACCP plan 11 22 67 Herziening HACCP plan 8 1 9 73 Documentatie 6 1 83 Opleiding 9 1 4 77 Globaal 9 1 7 74 De vaststellingen zijn hier dezelfde als voor de supermarkten en de zelfstandigen, maar met nog meer uitgesproken tekortkomingen op het vlak van de niet-naleving van de koudeketen. Het gaat om kleinschalige inrichtingen die het zichtbaar moeilijk hebben om een HACCP-plan uit te voeren, waardoor slechts 10 % onder hen daarover beschikken. In 71 % van de bezochte inrichtingen was er totaal geen HACCP-plan. 189

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV