Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 194 Figuur 3.23 : De NOE en de verschillende diensten buiten het agentschap Bijstandsmagistraat Parket Gemeentelijke Overheden Private Personen FOD Financiën Douane en Accijnzen BTW - AOIF FOD Economie KMO Middenstand en Energie Sociale Inspectie Birb Nationale Opsporingseenheid Buitenlandse Diensten Regionale Overheden Landbouw - Milieu Lokale Politie Federale Politie GDA - AIK Alg. Farmaceutische Inspectie Europese Unie OLAF - SANCO ● opleiding Opleiding en bijscholing zijn belangrijk op twee gebieden. Enerzijds is het noodzakelijk om de medewerkers van de NOE zelf voldoende expertise te verschaff en op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding, anderzijds kan via opleiding en bijscholing een grotere uniformiteit qua werkmethode en werkcultuur binnen het FAVV gecreëerd worden. De verschillende diensten van oorsprong waaruit het agentschap is samengesteld hadden vroeger immers elk hun eigen manier van werken, wat voor de preventie en bestrijding van fraude een grote handicap kan zijn.

Interdepartementale Cel Residuen (ICR) o.l.v. Bijstandsmagistraat 4.2. Samenwerking inzake fraudepreventie en -bestrijding 4.2.1. Multidisciplinaire samenwerking Het belang van multidisciplinaire samenwerking is essentieel voor fraudepreventie en –bestrijding. Om deze samenwerking te formaliseren heeft de NOE zitting in de vergaderingen van diverse cellen : ● de Multidisciplinaire hormonencel (MDHC) onder leiding van de Federale Politie ● de Interdepartementale Cel Residuen (ICR) onder leiding van de Bijstandsmagistraat “hormonen” ● de Multidisciplinaire Vleesfraude Cel (MDVC) onder leiding van het FAVV ● de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) onder leiding van de FOD Economische Zaken Figuur 3.24 geeft een schematische weergave van de nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de NOE. Figuur 3.24 : De NOE binnen de multidisciplinaire vergadergroepen Hormonencel o.l.v. Federale Politie Nationale Opsporingseenheid Europese Unie Multidisciplinaire Vleesfraudecel (MVC) o.l.v. FAVV Interdepartementale Preventiecel (IPC) Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding (ICCF) FOD Economie 195

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv