Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 198 4.3.2.2. Actie “Aziatische groothandels” – voorjaar 2003 Deze actie richtte zich op Aziatische groothandels. Er werden 14 vestigingen gecontroleerd waarvan slechts één bedrijf conform de reglementeringen werd bevonden. In twee zaken kon er geen toegang verschaft worden en werd het dossier doorgegeven aan het gerecht. In de overige 11 zaken werden inbreuken vastgesteld zoals : ● het niet hebben van de nodige vergunningen, ● niet conforme etikettering (aanwezigheid van vervallen producten of vaststelling van niet toegelaten heretikettering), ● gebrekkige hygiëne, ● gebrekkige bewaring (vaak niet gekoeld vervoer). Voor minder zware inbreuken werd een waarschuwing opgemaakt, andere inbreuken werden onmiddellijk geverbaliseerd en kregen een administratieve boete van het voedselagentschap. In één ernstig geval werd het dossier overgemaakt aan het parket voor verder onderzoek. Ongeveer 7.000 kg eetwaren werd in beslag genomen en vernietigd. 4.3.2.3. Actie “leveranciers pitarestaurants” – najaar 2003 Deze actie werd gecoördineerd door de NOE en was gericht op de controle van pitarestaurants en hun leveranciers in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Bij deze actie werd de Lokale Opsporingsdienst van het AOIF (FOD Financiën) betrokken. In het totaal werden 17 pitarestaurants en 6 groothandels gecontroleerd. Twee restaurants werden onmiddellijk gesloten wegens gebrekkige hygiëne. Er werden 7 waarschuwingen en 6 PV’s opgesteld. Ongeveer 4.500 kilogram pitavlees werd in beslag genomen en vernietigd. Belangrijkste inbreuken waren opnieuw het niet hebben van de nodige handelsdocumenten, de gebrekkige etikettering en het gebrek aan hygiëne. Specifi eke overtreding was de illegale invoer van pitavlees uit Duitsland en Nederland.

Diersoort 4.3.3. Verdachte monsternames 4.3.3.1. Verdachte monsternames op landbouwbedrijven Tabel 3.105 : Controleresulaten verdachte monsternames op bedrijven Aantal bedrijven Rund 43 Kalf 9 Matrix Aantal Niet conform Product Faeces Urine Vacht Faeces Urine Vacht 224 45 7 296 5 0 Varken 2 Faeces 10 0 Totaal 54 587 1 Opgespoorde stoff en Aantal Positief Product Beta agonisten 191 0 - 1 0 0 0 0 0 Dexamethasone _ _ In 2003 werden in kader van dit programma 54 landbouwbedrijven bezocht, waar 587 stalen genomen werden. Deze stalen werden getest op de aanwezigheid van oestrogenen, androgenen, gestagenen, beta-agonisten, corticosteroïden en thyreostatica. Bij slechts één staal werd de aanwezigheid van dexamethasone (een corticosteroïde) vastgesteld. Er kan dus gesteld worden dat de controleresultaten zeer goed zijn. 4.3.3.2. Hormonen in diervoeders De NOE liet 281 monsters analyseren op de aanwezigheid van hormonen, waarvan 4 monsters restanten van het oestro-gesta-androgeen zearalenone vertoonden. Tabel 3.106 : Controleresultaten hormonen in diervoeders Oestro, gesta, androgenen 269 4 zearalenone Corticosteroiden 157 0 - _ _ _ 199

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv