Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 200 4.3.3.3. Hormonen in preparaten Preparaten zijn naalden, spuiten, fl acons en dergelijke waarvan men vermoedt dat ze hormonale substanties zouden kunnen bevatten. In 2003 werden in totaal 670 preparaten onderzocht. Tabel 3.107 : Controleresultaten van hormonen in preparaten Opgespoorde stoff en Aantal Positief Producten Beta agonisten 368 2 Clenbuterol Oestro, gesta, androgenen 657 73 Corticosteroiden 397 15 Thyreostatica 26 0 Testosteron ester Nortestosteron Beta nortestosteron Methyltestosteron Stanozolol Progesteron Norethandrolone Methylboldenone Estradiol benzoaat Beta testosterone Androsteendion Chloortestosterone Dexamethasone ester Dexameyhasone Prednisolone Hydrocortisone Flumethasone Methylprednisolone De resultaten tonen aan dat hormonen nog steeds een aanzienlijk probleem vormen. Slechts 0,5 % van de onderzochte stalen bevatte beta-agonisten, maar iets meer dan 11 % van de analyses bevestigde de aanwezigheid van oestro-, gesta- of androgenen. Ongeveer 4 % testte positief op corticosteroïden, terwijl geen thyreostatica aangetroff en werden.

5. Controles op de import uit derde landen 5.1. Grensinspectieposten 5.1.1. Dierenvoeders Bij aankomst op het grondgebied van de Europese Unie moeten alle stoff en bestemd voor de dierlijke voeding en afkomstig uit derde landen aan offi ciële controles onderworpen worden, alvorens zij in het vrije verkeer mogen gesteld worden. Deze controles omvatten : ● een systematische documentaire controle van elke lot (nazicht van de etiketten, begeleidende documenten, certifi caten, …) ● een systematische steekproefsgewijze controle die erin bestaat de overeenstemming tussen de documenten en de producten te verifi ëren. ● een niet-systematische, steekproefsgewijze fysieke controle van de producten die op het Belgisch grondgebied in het vrije verkeer zullen gebracht worden. Voor producten bestemd voor een andere lidstaat wordt een certifi caat afgeleverd betreff ende de documentaire controle op uit derde landen ingevoerde producten bestemd voor de dierenvoeding ; de fysieke controle wordt in dit geval uitgevoerd door de lidstaat van bestemming. De dierenvoeders en voor dierenvoeding bestemde producten moeten, mits vooraanmelding van 72 uur aangeboden worden in : ● zeeverkeer : Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge ● luchtverkeer : Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende en Zaventem ● postverkeer : Brussel-X In 2003 werden enkel in de haven van Antwerpen en Gent en in de luchthaven van Zaventem stoff en bestemd voor dierlijke voeding (met uitzondering van grondstoff en bestemd voor petfood), afkomstig uit derde landen aangeboden. In totaal werden 473 zendingen aangeboden, waarvan 88 % in Antwerpen. Geen enkele zending werd geweigerd. In tabel 3.108 wordt de samenstelling van de Antwerpse zendingen weergegeven. De voedermiddelen zijn voornamelijk granen en zaden bestemd voor de aanmaak van dierenvoeders voor siervogels (raapzaad, millet, boekweit, witte zonnebloempitten, grondnoten, …), alsook vismeel. Als toevoegingsmiddelen en voormengsels wordt vooral vitamine B5 en andere vitamines ingevoerd. De stikstofhoudende producten zijn methionine, threonine en lysine. 201

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV