Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 202 Tabel 3.108 : Samenstelling van de Antwerpse zendingen Aard van de zending Absoluut aantal Relatief aantal Toevoegingsmiddelen en voormengsels 100 24 % Voedermiddelen 287 69 % Stikstofhoudende producten 30 7 % In de Gentse haven werden voornamelijk voedermiddelen aangeboden (29 van de 34 zendingen). Ongeveer 50 % van deze voedermiddelen waren producten afgeleid van soja (sojameel, sojapellets, sojabonen). Er werden ook 5 zendingen dierenvoeders, meer specifi ek kanariezaad, aangeboden. 5.1.2. Planten en plantaardige producten 5.1.2.1. Fytosanitaire controles 5.1.2.1.1. Gereguleerde planten en plantaardige producten Bij de invoer van gereguleerde planten, plantaardige producten en groeimedia uit derde landen worden systematisch 3 controles uitgevoerd : ● een documentaire controle ● een overeenstemmingscontrole ● een fytosanitaire controle waarbij nagegaan wordt dat er geen schadelijke organismen op de planten aanwezig zijn. De controles moeten systematisch uitgevoerd worden en dit op de plaats van binnenkomst. Fytosanitaire en overeenstemmingscontroles kunnen, mits toestemming van het voedselagentschap en op voorwaarde dat de zending op de plaats van bestemming in een afzonderlijke ruimte gestockeerd kan worden totdat de controles worden uitgevoerd, ook uitgesteld worden tot op de plaats van bestemming. In 2003 werden 16.932 zendingen van gereguleerde planten, plantaardige producten en groeimedia aangeboden. Er werden 29 zendingen geweigerd en vernietigd, 10.847 zendingen werden ingevoerd, 6.044 zendingen werden toegelaten tot doorvoer waarvan 5.965 bestemd voor een andere lidstaat en 79 voor een derde land, de overige zendingen kregen een andere bestemming.

5.1.2.1.2. Houten verpakkingsmateriaal Houten verpakkingsmateriaal dat aanwezig kan zijn bij om het even welke zending (van planten over elektronische apparatuur tot voedingsconserven) wordt eveneens onderworpen aan controles van het voedselagentschap Een fytosanitaire controle moet op 30 % van de zendingen worden uitgevoerd. In 2003 werden 3376 zendingen van houten verpakkingsmateriaal gedeclareerd. Driekwart van deze zendingen kwamen uit China. Er werden 943 zendingen (28 %) aan een fytosanitaire controle onderworpen. 83 % of 2.801 zendingen werden toegelaten tot invoer, 567 zendingen kregen een toelating voor doorvoer (waarvan 1 bestemd voor een derde land) en 8 zendingen kregen een andere bestemming. 5.1.2.1.3. Onderscheppingen Zendingen waarbij tijdens het uitvoeren van de offi ciële controles (documenten, overeenstemming, fytosanitair) schadelijke organismen worden aangetroff en of waarvoor niet voldaan wordt aan de voorschriften van de Europese kwaliteitseisen moeten gemeld worden aan de Europese Commissie . België verstuurde in 2003 75 meldingen van onderschepping voor planten, plantaardige producten en houten verpakkingsmateriaal. 35 onderscheppingen hadden betrekking op de documentaire controle, waarbij de afwezigheid (18) of de onvolledigheid (13) van het fytosanitair certifi caat de voornaamste reden was. De overige meldingen van onderscheppingen hadden betrekking op het aantreff en van quarantaine organismen waarbij Thrips palmi (10 meldingen) en Bemisia tabaci (6 meldingen) de meest voorkomende schadelijke organismen waren. Beide organismen werden steeds vastgesteld op zendingen van snijbloemen. In tabel 3.109 wordt weergegeven welke producten onderschept werden, alsook het land van herkomst van deze producten. 203

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV